Koláč pro hospic

43 567 Kč

 

DĚKUJEME VÁM!

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v říjnu 2018

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

V AMBRELE to žije!

V AMBRELE to žije!

Naše služba prošla za poslední dobu mnoha změnami. Zařízení úspěšně prošlo auditem České asociace streetwork, pozměnili jsme rozložení prostor klubu, a i díky prázdninám dochází do našeho zařízení hodně klientů, což přináší nejednu náročnou situaci...

 

V Ambrele to žije!

 

Naše služba prošla za poslední dobu mnoha změnami. V zařízení proběhl 14. a 15. 6. vstupní rozvojový audit od České asociace streetwork, která sdružuje nízkoprahové sociální služby. Audit slouží k posouzení kvality sociální služby. Naše zařízení jej absolvovalo s 86% úspěšností a díky tomu jsme byli zařazeni pod tuto organizaci. Z auditu také vzešla doporučení změn, na kterých aktuálně pracujeme.

 

K změnám, které jsme v zařízení provedli, patří i rozložení prostor klubu. Prostory pro přímou práci s klienty jsme přemístili pouze do spodního patra budovy. Aktuálně se tedy setkáváme s klienty v klubovně a tělocvičně, kde mohou najít veškeré vybavení. Klienti hodnotí změnu pozitivně.

Klubovna

 

V Ambrele to nyní žije. Zařízení navštěvuje mnoho klientů, což je i díky prázdninovému režimu. Do služby aktuálně dochází více mladších klientů ve věku 8 - 13 let. Jsou velmi „akční“ a mají mnoho energie, kterou je obtížné uchopit a smysluplně naplnit. V zařízení tak vznikají náročné situace, které je nelehké řešit. Pracovnice se nyní snaží na tom pracovat a plánovat pro klienty atraktivní programy. Z důvodu, že se na klubu často vyskytují konflikty, plánujeme navázat bližší spolupráci s Asistenty prevence kriminality a městské policie.

Ambrela