Domovinka zve na Sicílii

13. a 27. 11. 2018

od 10 hod. 

Výstava na Zámku

Zahájení 15. 11. 2018 v 10 hod. 
Výstava potrvá do 13. 1. 2019

Muzeum Vysočiny Třebíč-Zámek, Galerie Tympanon

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v listopadu 2018

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

V klubu BARÁK probrali NÁSTRAHY LÉTA

V klubu BARÁK probrali NÁSTRAHY LÉTA

V červnu proběhla v klubu BARÁK specifická prevence na téma NÁSTRAHY LÉTA spojené s přírodou. Klienti se např. dozvěděli, jak předejít požárům, jak spolehlivě rozdělávat oheň, kde se schovat při bouřce, a kde je to naopak nebezpečné...

 

Specifická prevence na téma:

NÁSTRAHY LÉTA

 

V červnu proběhla v klubu specifická prevence na téma nástrahy léta spojené s přírodou. Klientům se předávaly informace a vedly se diskuse ve dvou částech. V první části ohledně prevence před vznikem požárů a jak spolehlivě rozdělávat ohně. Druhá část se věnovala bouřkám a tomu, kde se lze bezpečně schovat a naopak, kde je to život ohrožující.

Pro klienty byly vytvořeny nástěnky, kde najdou potřebné informace k těmto tématům. Jsou vyvěšeny na viditelných místech v klubu. Dostali také k dispozici informační letáčky, které si mohou odnést s sebou domů.

  

Klub BARÁK FOTO