Pozvánka

 

Zavítejte i k nám,

do sídla třebíčské Charity

na ulici L. Pokorného 15.

AKCE CIHLA

ještě v červenci.

 

Kde ji najdete?

 

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červenci 2019

 

 

Rodinson a Centrum Ruth

zve všechny rodiče i prarodiče s dětmi

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Výlet dětí a uživatelů Domovinky do Dačic se vydařil

Výlet dětí a uživatelů Domovinky do Dačic se vydařil

Již 10. rokem jezdíme s dětmi ze ZŠ Cyrilometodějská Třebíč na společné výlety. V polovině června se uskutečnil náš první letošní společný výlet. Navštívili jsme premonstrátský Klášter Nová Říše a prohlédli si prostory státního zámku v Dačicích.

 

Domovinka navštívila Novou Říši a Dačice

 

Již 10. rokem jezdíme s dětmi ze ZŠ Cyrilometodějská Třebíč na společné výlety. V polovině června letošního roku se uskutečnil náš první letošní společný výlet. Navštívili jsme premonstrátský Klášter Nová Říše a prohlédli si prostory státního zámku v Dačicích.

Při prohlídce kostela

 

Zatímco jsme si po prohlídce poseděli při dobré kávě v zámecké kavárně, děti se ještě vypravily k památníku kostky cukru, kterým jsou Dačice proslaveny.

Památník kostky cukru v Dačicích

Ačkoliv počasí výletu nepřálo, prohlídka kláštera i zámku byla zpestřením všedního dne a obohatila nás o nové poznatky a společné zážitky.                                                                                                                                               

Výlet se uskutečnil díky finanční podpoře z grantového projektu Zdravé Město Třebíč. Cílem projektu je podpora zdraví, zdravého životního stylu, sbližování a překonávání mezigenerační propasti mezi seniory, dětmi a lidmi se zdravotním postižením.

Po letních prázdninách se těšíme, jak spolu s dětmi vyrazíme do Ekocentra Chaloupky Baliny.