Pozvánka

 

Zavítejte i k nám,

do sídla třebíčské Charity

na ulici L. Pokorného 15.

AKCE CIHLA

ještě v červenci.

 

Kde ji najdete?

 

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červenci 2019

 

 

Rodinson a Centrum Ruth

zve všechny rodiče i prarodiče s dětmi

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Výtvarná soutěž  Babička,dědeček a já- HLASUJTE DO 20. 5. 2016

Výtvarná soutěž  Babička,dědeček a já- HLASUJTE DO 20. 5. 2016

Skončila možnost zasílání prací do soutěže "Babička, dědeček a já". Veřejnost zveme, aby se zapojila do hodnocení soutěžních obrázků a pomohla vybrat z každé kategorie jeden vítězný. Výsledky budou vyhlášeny 30. 5. 2016, soutěžící obdrží ceny a budou též slosovány lístky těch, kteří se zapojí do hodnocení. Pravidla soutěže. Hlasujte v kategoriích: Dospělí, ZŠ 2 stupeň, ZŠ 1 stupeň, MŠ,

Pravidla soutěže

 Proč právě "Babička, dědeček a já"?

 

Mezigenerační vztahy v rodině jsou v dnešní uspěchané době narušené. Účelem soutěže "Babička, dědeček a já" je navázat nebo obnovit spolupráci mezi generacemi a uvědomit si potřeby širší rodiny.

V dřívějších dobách měly děti k prarodičům blíž, což bylo dáno tím, že bydleli ve společné domácnosti nebo v blízkosti. I když se pozice prarodičů během staletí proměnila, odborníci i laici doporučují tento vztah podpořit.

Role babiček a dědečků je jedinečná, vztah dítě – prarodič je obohacující pro obě strany. Prarodič v kontaktu s dítětem jakoby omládne, má radost z předávání svých zkušeností, vyprávění příběhů, pohádek a rodinných historek. A vnímavé dítě tuto moudrost přirozeně cítí a následně ctí. Proto pěkný vztah s babičkou nebo dědečkem dítěti přináší pocit zakotvení a nevšední zážitek uvědomění si spojení s minulostí rodiny.

 


 

Pravidla výtvarné soutěže "Babička, dědeček a já"

 

Součástí Oslavy svátku Ruth bude zahájení výtvarné soutěže Babička, dědeček a já. Tato soutěž je určena  předškolním dětem a dětem ze základních škol. Zapojit se mohou i dospělí. Soutěžící budou moci odevzdávat své obrázky do pátku 29. 4.

Obrázek by měl vyjadřovat vztah, pěknou vzpomínku nebo příběh vztahující se k prarodičům.

Druhou variantou je namalovat své přání, co by kreslící chtěl s prarodiči prožít a zažít.

Volba výtvarné techniky zpracování tématu je volná. Porota nebude hodnotit kvalitu zpracování, ale spíše nápad a zajímavost obrázku.

Do soutěže bude zařazen takový obrázek, který bude mít na zadní straně napsané:

 • jméno a příjmení,
 • školu a třídu
  nebo
 • adresu, bydliště a věk.

 

Porota bude hodnotit obrázky ve čtyřech kategoriích:

 • MŠ,
 • ZŠ 1. stupeň,
 • ZŠ 2. stupeň,
 • dospělí

 

Hlasování

Hlasování bude probíhat ve dvou liniích – porota a veřejnost.
Účast v porotě přislíbili: Ing. M. Černá, Mgr. M. Cejpek, Ing. M. Blažková….
Nad soutěží převzali záštitu radní Kraje Vysočina Mgr. Petr Krčál a starosta města Třebíč Ing. Pavel Janata.  

 

Veřejnost bude moci ohodnotit jedním hlasem jeden obrázek z každé kategorie, a to:

 • vhozením hlasovacího lístku s číslem svého favorita a se svým jménem a adresou do poštovní schránky Poradny Ruth umístěné v průjezdu na Karlově náměstí 41/30 v Třebíči
  nebo
 • prostřednictvím e-mailu.

Hlasovací lístek bude dále slosován a odměněn.

Obrázky si bude moci veřejnost prohlédnout v Poradně Ruth v provozních hodinách nebo na webu

 

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků proběhne 30. 5. při programu Poradny Ruth s názvem Moje nejoblíbenější hračka z dětství.

 

Odměny

Každý zúčastněný výtvarník dostane drobný dárek.

V naší soutěži nebudeme usilovat o výkonnost a přehnanou soutěživost, proto výherci nebudou hodnoceni jako 1., 2., 3. atd. Odměněno bude 5 nejzajímavějších obrázků z každé kategorie, na kterých se shodne porota a 3 z každé kategorie, které vybere veřejnost.