Koláč pro hospic

43 567 Kč

 

DĚKUJEME VÁM!

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v říjnu 2018

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Vzpomínkové setkání domácího hospice

Ve středu 16. 5. 2018 uskutečnily pracovnice Domácího hospice sv. Zdislavy už třetí ročník „Vzpomínkového setkání“.  Lidé, kteří se před nedávným časem rozloučili s těmi nejbližšími, se tak mohli potkat s těmi, kteří jim při doprovázení byli oporou...

 

Vzpomínkové setkání

 

Ve středu 16. 5. 2018 pracovnice Domácího hospice sv. Zdislavy uskutečnily už třetí ročník „Vzpomínkového setkání“. Lidé, kteří se před nedávným časem rozloučili s těmi nejbližšími, se tak mohli potkat s těmi, kteří jim při doprovázení byli oporou. Začátek patřil krátkému rozjímání v kostele Proměnění páně v Třebíči – Jejkově, které slovem provázel otec Jakub Holík a o varhaní doprovod se postaral Karel Tomek. Následovalo klidné povídání, rozjímání a vzpomínání v aule Katolického gymnázia v jehož úvodu všechny účastníky pozdravili a přivítali ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek a primář hospice MUDr. Ladislav Kabelka.

„V rámci krátkého zamyšlení otce Holíka, když mluvil o lásce a společné cestě lidí při doprovázení umírajících, najednou prostory kostela zalilo slunce. Skončila bouřka a doslova v pravou chvíli nás začalo hřát a těšit svou až symbolickou září,“ vzpomněla jeden z výjimečných okamžiků vrchní sestra Domácího hospice sv. Zdislavy Jana Fialová.

Setkání se v předchozích letech konalo v prostorách hospice, ale zájem byl tak velký, že bylo nutné hledat větší prostory. Letos přišlo více jak padesát lidí. „Účast je velice zavazující a dává nám všem sílu a jistotu do další činnosti. Skutečně si vážíme důvěry našich klientů a jejich zapojení do této akce,“ uzavřela mimořádné setkání koordinátorka Eva Hanáková.   

 

Děkujeme Katolickému gymnáziu Třebíč, Karlu Tomkovi a otci Jakubu Holíkovi

za vstřícnost, ochotu a pomoc při pořádání „Vzpomínkového setkání“.      

 

                                                                                        Bc. Eva Hanáková, Koordinátor odlehčovací služby

 

strom, slunce