Pozvánka

 

Zavítejte i k nám,

do sídla třebíčské Charity

na ulici L. Pokorného 15.

AKCE CIHLA

ještě v červenci.

 

Kde ji najdete?

 

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červenci 2019

 

 

Rodinson a Centrum Ruth

zve všechny rodiče i prarodiče s dětmi

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Zájem o problematiku domácí péče je velký

Zájem o problematiku domácí péče je velký

Mimořádné setkání jsme zažili ve středu 19. 6.  2019. Téměř 50 zájemců o problematiku péče o osobu blízkou přijalo naše pozvání na setkání pečujících, které jsme uspořádali na městském úřadě v Třebíči při příležitosti 25 let naší Charitní pečovatelské služby...

 

Setkání pečujících osob v Třebíči

 

Mimořádné setkání jsme zažili ve středu 19. 6.  2019. Téměř 50 zájemců o problematiku péče o osobu blízkou přijalo naše pozvání na setkání pečujících, které jsme uspořádali na městském úřadě v Třebíči při příležitosti 25 let naší Charitní pečovatelské služby. 

Vysoká účast nám udělala opravdu radost a je důkazem toho, že věnovat se této problematice je velmi důležité! Kromě představení služeb střediska sv. Zdislavy - Domácí péče Oblastní charity Třebíč jsme se snažili do programu zařadit témata, která by měla neformálním pečujícím pomoci v jejich nesnadné roli. Pečující tak byli seznámeni např. se systémem státní podpory při péči osobu blízkou, s problematikou získávání kompenzačních a zdravotních pomůcek, s možnostmi využití tísňového tlačítka v domácnosti nebo s problematikou péče o osoby s demencí. Dostali kontakty, kam se v případě potřeby obrátit – ať už na jednotlivé odborné služby nebo na státní instituce.

Za spolupráci při realizaci setkání velmi děkujeme panu místostarostovi M. Hrůzovi a dalším pracovníkům města Třebíč, dále přednášejícím pracovníkům krajského úřadu Mgr. Martinu Jelínkovi a Mgr. Karolíně Guhl, Lukáši Mandátovi, DiS. z organizace Život 99, Mgr. Marcele Rýpalové z Alzheimer poradny Vysočina a Mgr. Marcele Kryski z firmy DMA! 

 

Související galerie