DUCHOVNÍ NABÍDKA

Pastorační asistence 

Charita je organizací, jejímž zřizovatelem je katolická církev, proto nezbytnou součástí jejího života a služeb je také nabídka duchovních služeb.

Lidé, kteří hledají sociální pomoc, ví, že Charita stojí na křesťanských základech, a proto jejich volba využívat právě charitních služeb může být vedena nejen očekáváním profesionálního poskytnutí pomoci, ale i předpokladem nabídky či zprostředkování služeb duchovních.

Prosíme kněze o službu mše sv. a vás všechny o modlitbu za naši společnou službu bližním.

Kdo by měl zájem o specifickou duchovní pomoc, můžete se obrátit na vedoucí služeb, ředitele, na o. Michala Sekničku z Valče, mob. 734 286 494, na o. Václava Kříže ze Šebkovic, mob. 723 662 806, 568 441 222.

Duchovní programy

Duchovní křesťanské poradenství a doprovázení 
nabízené Oblastní charitou Třebíč

Charita jako organizace katolické církve má ve svém poslání pomoc člověku, který prožívá různé utrpení či nouzi. Emeritní papež Benedikt XVI. k tomu říká: Tím nejhlubším kořenem utrpení bývá často nepřítomnost Boha.“ (Deus caritas est). Nebo jinak řečeno: k hlubokému štěstí a smysluplnosti života přispívá navázání vztahu s naším Stvořitelem.

V Charitě chceme pomáhat celému člověku a jestliže někdo strádá i duchovně, pak chceme nabídnout pomoc. Mnoho tisíc lidí v našem regionu za 25 let naší činnosti má již konkrétní zkušenost s našimi službami, a právě přes tuto zkušenost nebo skrze jiný důvod, můžete mít k nám důvěru a odvahu obrátit se na nás s těmito mnohdy velmi osobními a citlivými úzkostmi, otázkami a hledáním.

Nabízíme vám individuální nebo skupinkové doprovázení. 

Službu budou nabízet osobně zaměstnanci Oblastní charity Třebíč – viz. vizitky doprovázejících.
Duchovní průvodce je člověk, který naslouchá a pomáhá lidem hledat jejich osobní křesťanskou životní cestu.

Nabízíme i kontakt po e-mailu nebo Skypu.
Služba je zdarma.   

Nebojte se ozvat !

                                                                                                                            Za tým doprovázejících Petr Jašek

Doprovázející: