Pozvánky na mši sv.

Program stálý:

  • mše sv. za Charitu se konají v charitních zařízeních druhé pondělí v měsíci,
    lichý měsíc v 10.30 hod., sudý měsíc jen pro pracovníky ve 14.00 h. (dle rozpisu) 
  • každý den ve 12.00 hod. společná modlitba na L. Pokorného 15 u ředitele (v pondělí v kapli)

Mše sv. za Charitu - rozpis na rok 2020

Měsíc

Datum

Čas

Místo konání

Adresa

Červenec 13. 7. 2020 10.00 hod. !!! Paprsek naděje Gen. Sochora 705/2
Srpen        

Září 
Mše sv. ke Dni Charity

24. 9. 2020 15.00 kostel sv. Stanislava Jemnice, náměstí Svobody
Říjen 12. 10. 2020 14.00 BARÁK, NZDM Mládežnická 229
Listopad 9. 11. 2020 10.30 Domovinka Gen. Sochora 705/1
Prosinec 14. 12. 2020 14.00 Úsměv Gen. Sochora 705/1

Zveme i Vás ke společnému slavení mší svatých!


Prosíme kněze o službu mše sv. a vás všechny o modlitbu za naši společnou službu bližním. 

Kdo by měl zájem o duchovní pomoc, můžete se obrátit:

Můžete využít naši nabídku duchovního křesťanského poradenství a doprovázení. Více zde