Pozvánky na mši sv.

Program stálý:

  • mše sv. za Charitu se konají v charitních zařízeních třetí čtvrtek v měsíci v 10.30 hod. 
  • každý den ve 12.00 hod. společná modlitba na L. Pokorného 15 u ředitele (v pondělí v kapli)

Mše sv. za Charitu - rozpis na rok 2021

Měsíc

Datum

Čas

Místo konání

Adresa

Březen

18. 3. 2021
ON-LINE
https://youtu.be/f5ND1QnoxuY

10.30 h. Centrum Ruth Karlovo nám. 41/30
Duben 15. 4. 2021 10.30 h.  Klubíčko L. Pokorného 15
Květen 20. 5. 2021 10.30 h. Domácí hospic sv. Zdislavy Gen. Sochora 705/3
Červen 17. 6. 2021 10.30 h.  Azylový dům pro rodiče s děmi a ženy, Raná péče Třebíč Vltavínská 1402
Červenec 15. 7. 2021 10.30 h. Paprsek naděje Gen. Sochora 705/2
Srpen 19. 8. 2021 10.30 h.  Azylový dům pro muže Heliadova 10

Září 
Mše sv. ke Dni Charity

bude upřesněno      
Říjen 21. 10. 2021 10.30 BARÁK, NZDM Mládežnická 229
Listopad 18. 11. 2021 10.30 Domovinka Gen. Sochora 705/1
Prosinec 16. 12. 2021 10.30 Úsměv Gen. Sochora 705/1

Zveme i Vás ke společnému slavení mší svatých!


Prosíme kněze o službu mše sv. a vás všechny o modlitbu za naši společnou službu bližním. 

Kdo by měl zájem o duchovní pomoc, můžete se obrátit:

Můžete využít naši nabídku duchovního křesťanského poradenství a doprovázení. Více zde