Modlitba za Charitu            Mše sv. za Charitu            Pozvánky, články        Myšlenka na týden

Křesťanské duchovní poradenství a doprovázení

 

Pastorační asistence 

 

Charita je organizací, jejímž zřizovatelem je katolická církev, proto je nezbytnou součástí jejího života a služeb také nabídka duchovních služeb.

Lidé, kteří hledají sociální pomoc, ví, že Charita stojí na křesťanských základech, a proto jejich volba využívat právě charitních služeb může být vedena nejen očekáváním profesionálního poskytnutí pomoci, ale i předpokladem nabídky či zprostředkování služeb duchovních.

Prosíme kněze o službu mše sv. a vás všechny o modlitbu za naši společnou službu bližním.

Kdo by měl zájem o specifickou duchovní pomoc, můžete se obrátit na vedoucí služeb, ředitele, na o. Jakuba Holíka, faráře v Třebíči - zámku nebo na o. Václava Kříže ze Šebkovic, mob. 723 662 806, 568 441 222.