zpět na Duchovní nabídku     

Mše sv. za Charitu     Modlitba za Charitu     Pozvánky, články    Křesťanské duchovní poradenství

Starší myšlenky na týden

 

Myšlenka na týden

 

Červen 2019

17. 6. 2019

Nedávno jsme navštívili naše přátele – sestry Vincentky v Kroměříži, které nás vybavily literaturou o Vincenci z Pauly, který je zakladatelem organizované charity. Dnes se s vámi podělím o jeho 3 praktické výzvy. Vincentovy rady charitativním bratřím a sestrám o způsobu, jak přivést nemocného k tomu, aby pojedl:
„Pozvi jej tak, jako matka láká dítě k jídlu, jako by to byl člen rodiny“.  
„Zůstaňte déle u těch, kteří jinak nikoho nemají“.   
„Neutiskujte chudé, i když vám nadávají. Vy jste jejich útěchou, vy musíte být viditelnými anděly“.
                              A já jen dodám - děkuji vám všem, kteří jste a snažíte se být „anděly“.     Petr Jašek

10. 6. 2019

Včera jsme slavili velký svátek – Seslání Ducha sv. na apoštoly. Po tomto obdarování se ze dne na den skrze obyčejné rybáře začaly dít věci…  

I my chceme v Charitě jednat pod vedením Božím. Jaké je znamení pro nás, že se tak děje? Můžeme to poznat podle ovoce, které naše jednání dlouhodoběji přináší. Je jím láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání (srov. Gal 5,22).  Přeji vám, abyste toto ovoce zakoušeli ve vašem životě a skrze ně byla vaše služba pro potřebné požehnáním.                                                                             Petr Jašek

 

3. 6. 2019

Minulý týden se papež František setkal s čelmími představiteli Charit. Přináším krátký výtah jeho promluvy:

Vatikán, 27. 5. 2019
Papež František se dnes již podruhé setkal s účastníky XXI. generálního shromáždění Caritas Internationalis, kteří zastupují 164 národních Charit. Po čtvrteční mši svaté, kdy je varoval před pokušením plynoucím z bezchybné výkonnosti, se s nimi dnes zamyslel nad trojicí slov, a sice nad významem slova „charita“, dále nad výrazem „integrální rozvoj“, podle něhož se chudí mají podporovat všestranně, včetně duchovní stránky, a konečně nad pojmem „společenství“.

Papež vyzval charitní pracovníky, aby pracovali a žili v souladu s těmito třemi slovy, avšak zachovali si přitom osobní chudobu, nezištnost a pokoru:

„Caritas (láska) je nejžádanější ctnost, po které člověk může toužit, aby následoval Boha, proto budí pohoršení, když ji charitní pracovníci mění v byznys – sice často o charitě mluví, ovšem sami žijí v luxusu a plýtvání anebo organizují konference o Charitě, kde neužitečně mrhají penězi. Velice bolí, když se z některých zaměstnanců Charity stávají funkcionáři a byrokrati. Z toho důvodu bych rád zdůraznil, že Caritas není názor či zbožný pocit, nýbrž  setkání s Kristem. Je to vůle k životu podle Božího srdce, které nežádá, abychom vůči chudým projevovali neurčitou lásku, cit a solidaritu, nýbrž abychom v nich potkávali samého Boha a zvolili si chudobu jako životní styl.“ Red. kráceno                                                                                                                Mgr. Petr Jašek

 

Květen 2019

27. 5. 2019

V dnešní myšlence představím benediktýnského mnicha, který dnes slaví svátek – je to svatý Augustin z Canterbury (takový náš Cyril a Metoděj). Roku 597 ho papež Řehoř poslal se 40 mnichy do Anglie. Tam po zániku Římské říše a obsazení pohanskými Angličany křesťanství téměř zaniklo. Avšak pohanský král Ethelbert měl za manželku křesťanskou franskou princeznu Bertu. A ta manžela přiměla k povolání misionářů. Augustin s druhy za několik let přivedli ke Kristu velkou část Anglie. Je to známá věc, že žena je krkem, který otáčí hlavou… Tedy vás prosím milé ženy, abyste byli svým mužům těmi, kteří je vedou k vyšším hodnotám.      Petr Jašek

 

20. 5. 2019

V květnu se v církvi zvláště připomíná Panna Maria. Dnes tedy přináším myšlenku papeže Františka, inspirovanou právě P.Marií:  „pokora a něha nejsou ctnosti slabých, nýbrž silných“.    Mgr. Petr Jašek

Myšlenka papeže Františka

 

13. 5. 2019

Máme v tyto dny „ledové muže“, kteří udeřili i minulý týden, a nám to vzalo jahody, třešeň i víno. A to je na jaře tak krásně! Koho by napadlo, že přijde takový neřád-mráz. To mě vede k myšlence, že i v mém životě nebo životě Charity můžeme mít krásné jaro, ale rozeznávejme i to a zakročme zavčas proti tomu, co má sílu „zmrazit“ to dobré z našeho ovoce života.                                                                                   Petr Jašek

 

6. 5. 2019

Dnes jsem si silněji uvědomil, jak jsou pro nás požehnáním lidé, kteří nás dlouhodobě věrně podporují. Je to v mnoha rovinách, a i díky nim se nám také daří (přes všechny problémy) tak dobře.
Uvedu pár příkladů: v duchovní oblasti – několik kněží a řeholních společenství se za naše úmysly pravidelně modlí; jsou kněží, kteří za OCHT slouží roky mše sv.; nevím, kolik desítek nemocných se za nás modlí. Ve finanční oblasti – stále máme podporu významných politiků i úředníků Kraje i Měst. A těch oblastí je více – dobrovolníci, lidé ze škol a firem, dlouhodobí dárci, atd.  Přeji (nalezení) našim službám, i vám osobně, takové přátele, kteří vám budou dlouhodobou věrnou oporou.                                                            Petr Jašek

 

Duben 2019

29. 4. 2019

Jsme stále na začátku velikonoční doby. Slavíme největší událost v dějinách lidstva – Ježíš za nás zemřel a vstal z mrtvých! Ježíšovo vítězství nad smrtí i nám otevřelo nebe a naplňuje nás velkou důvěrou a radostí. Velmi vám přeji, ať tato radost pronikne vaše srdce a je silnější než všechna trápení života.                    Petr Jašek

 

15. 4. 2019

Včerejší Květnou nedělí jsme vstoupili do nejvýznamnějšího týdne nás křesťanů, tzv. Svatého týdne, kdy rozjímáme o Ježíšově utrpení a smrti a radujeme se ze vzkříšení.
Přeji vám milostiplné prožití těchto velikonočních tajemství.                                                       Petr Jašek

Velikonoce 2019

8. 4. 2019

Dnes jsme prožili tradiční mši sv. za Charitu, tentokrát v Azylovém domě pro rodiče s dětmi a pro ženy. Otec Holík nás povzbuzoval, že pomoc se množí dělením se.  
Děkuji vám za vaše široké srdce, které nezištně rozdává to nejlepší ze sebe v Charitě i doma. Petr Jašek

 

1. 4. 2019

Dnes bude myšlenka trochu delší. Jsme totiž uprostřed vzácné postní doby, a to je příležitost k trošku delší duchovní reflexi. Dnes tedy na téma konzum a odříkání.
Přeji vám požehnané prožití druhé poloviny postní doby.                                                         Petr Jašek

 

Máme prý cenu jen toho, co zkonzumujeme

Vstoupili jsme do víru konzumu a jsme sváděni věřit, že máme cenu jen toho, co vyprodukujeme a zkonzumujeme, toho, co jsme schopni mít. Mnozí lidé jakoby jenom „požírají“ všechno, co je obklopuje. Plní své životy nekončícími zážitky a vším možným, což ale nikdy nemůže nasytit jejich srdce.

Jeden podceňovaný a zapomenutý duchovní princip

V dnešní době je nutné obnovit jeden důležitý, osvědčený, ale podceňovaný duchovní princip: odříkání. Výchova k odříkání je bohatstvím, které nemá obdoby. Probouzí bystrost a kreativitu, rodí představivost a zejména otevírá pro práci ve skupině a v solidaritě. Odříkání je cesta k setkání, ke stavění mostů, otevírání prostorů a růstu spolu s druhými a pro druhé. Toto vše může dokázat jenom ten, kdo si dovede i některé věci odříkat. Neustále „nenasytný“ člověk to nikdy nepochopí.

Ježíš v evangeliu vypráví podobenství o ukrytém pokladu v poli a drahocenné perle (Mt 13,44-48). Postavy v těchto podobenstvích se rozhodly prodat vše, co mají, aby získaly poklad, který nečekaně objevily. Uvědomují si, že stojí před jedinečnou příležitostí, kterou si nelze nechat uniknout, a proto prodají všechno, co mají. Jejich jednání ale v sobě zahrnuje oběť, odpoutání a odříkání.

Lze nalézt a obdržet mnohem víc! 

Když jsme my křesťané objevili poklad a perlu, tedy když jsme nalezli Ježíše Krista, je třeba tento objev nenechat ležet ladem, nýbrž obětovat mu všechno. Neznamená to pohrdat tím ostatním, nýbrž podřídit to Ježíšovi a jeho klást na první místo.

Křesťan není někým, kdo se zřekl něčeho podstatného.
Ale je tím, kdo našel mnohem víc, našel plnou radost, kterou může darovat pouze Bůh.
Aby ale člověk získal větší poklad, je třeba umět si na cestě k němu odříkat věci menší…

Zpracováno podle slov papeže Františka 19. 6. a 30. 7. 2017

 

Březen 2019

25. 3. 2019 

Dnes slavíme svátek Zvěstování Páně, také lze říci Početí Ježíše, proto se dnes také v církvi modlíme za počatý život. S Centrem Ruth budeme dnes v 16.30 h. v kostele na Jejkově na tento úmysl obětovat mši sv. Jste zváni!

Chránit počatý život je jednou z nejpřirozenějších potřeb rodičů.  Děkuji vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáháte rodičům, kteří z této situace nemají radost, ale jsou naopak v krizi.                            Petr Jašek

18. 3. 2019

V uplynulých dnech se ve veřejném prostoru připomínaly události spojené s vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava před 80 lety. Můžeme být hrdí na mnoho statečných lidí této doby, mezi nimiž byli také lidé z Charity, kteří účinně pomáhali. Na místě je také vděčnost, že žijeme v době, kdy je náš stát svobodný, a můžeme také svobodně pomáhat lidem v rámci Charity. Není to samozřejmé ani v dnešní době. Přeji vám tedy srdce plné vděčnosti (nejen) za svobodu.                                                                                                       Petr Jašek

 

11. 3. 2019

Dnes vám přináším myšlenku z dílny bratrů Slováků, tedy biskupů Slovenska:

Spoločenstvo veriacich - myšlenka na týden

Opouštět individualizmus a upřednostňovat blízkost člověku, věnovat druhému čas, i když čas je proti nám, tedy být výkonní a přitom dokázat věnovat druhému pozornost, to je výzva i pro každého z nás.       
                                                                                                                                                     Petr Jašek

 

4. 3. 2019

Dnes v myšlence čerpající ze včerejšího evangelia se obracím k vám, kdo máte odpovědnost vést druhé, ať v práci nebo kroužcích či jako rodiče. Otázkou: »Může slepý vést slepého?« (Lk 6,39) Ježíš zdůrazňuje, že ten, kdo vede, nemůže být slepý, ale musí vidět dobře, to znamená, mít moudrost, aby mohl vést, jinak hrozí, že způsobí škodu lidem, kteří mu důvěřují. Ježíš nás povzbuzuje, abychom si uvědomovali svoji delikátní roli a neustále rozlišovali tu správnou cestu, po níž lidi vést.

Přeji vám tedy dar moudrosti a rozlišování, i blízkého přítele, který vám bude dávat pravdivou zpětnou vazbu.                                                                                                                                                            Petr Jašek

 

Únor 2019

25. 2. 2019

Byl jsem nemocen, tak se při myšlence přidržím tématu nemoci. Z plného zdraví jsem se druhý den probudil se zimnicí a 39,5 horečkou. Nakonec jsem byl vděčný za tuto zkušenost, uvědomil jsem si přímo fyzicky křehkost lidského života. Jen málo toho máme ve svých rukou. Myslím, že pokorný přístup k životu je velký dar. I vám přeji takové zkušenosti života, které vás obohatí.                                                                                  Petr Jašek

 

11. 2. 2019

K myšlence využiji dnešní svátek Panny Marie Lurdské. Je to zároveň i den modliteb za nemocné. 11. 2. 1858 se čtrnáctileté chudé dívce Bernardetě, blízko Lurd (Francie), zjevila Panna Maria. Na tom místě vytryskl pramen, kde zázračné uzdravení nalézají stovky lidí, a ještě mnohem více duševní a duchovní útěchu. Výzva P. Marie k pokání probudila v církvi hlubší zájem o modlitbu a podnítila větší péči o nemocné a trpící. Připojme se tedy k modlitbám za všechny muže a ženy, kterým v naší Charitě pomáháme. Děkuji vám.                  Petr Jašek

 

4. 2. 2019

Dobrý den kolegyně a kolegové, dnešní myšlenka bude trošku humorná, ale hlavně inspirativní: dnes se při mších čte čtení z listu Židům z 11 kap, v.32-40.  Jsou zde chváleni slavní mužové a jeden z nich je i Barák. Gratulujeme tedy panu vedoucímu střediska sv. Benedikta k poctě, že je o něm psáno i v Bibli, a pro nás ostatní je to tedy inspirace, aby o nás další generace četli alespoň v soupisu svatých. K cestě ke svatosti vám přeji hojnost Božích milostí.                                                                                                                     Petr Jašek

 

Leden 2019

28. 1. 2019

Po týdenní odmlce způsobené nepřítomností v Třebíči se opět hlásím s myšlenkou. Inspirací byl včerejší den s dvěma významnými momenty. Jednak se připomínal Den památky obětí holocaustu, a také končilo světové Setkání mládeže s papežem v Panamě (přikládám odkaz na slovenskou verzi hymny a info k holocaustu).

Mezinárodní den památky obětí holocaustu               

https://youtu.be/haXFlJvfGrM

Z těchto dní jsem vytáhl 2 inspirace pro náš život: Od mladých jejich radost a nadšení pro život a z připomínky holocaustu odvahu postavit se jakémukoliv zlu.

To vám tedy dnes přeji, a vyprošuji pro vaši službu potřebným sílu a moudrost.               Petr Jašek

 

14. 1. 2019

Opět vás zdravím na prahu pracovního týdne s myšlenkou. Věřím, že alespoň některá z nich vám dělá radost, povzbudí… Stále jsme na počátku roku, a k tomuto tématu mě oslovily 2 schopnosti (dary):  Schopnost důvěřovat (sobě, druhým i Bohu) a neztrácet naději.                         To vám přeji tento týden i celý život.
                                                                                                                                               Mgr. Petr Jašek

7. 1. 2019

Srdečně vás zdravím v novém roce s první letošní myšlenkou. K novému roku patří nějaké předsevzetí a přání. Tak bych vám přál, abychom pokračovali v trendu kvalitní služby zahrnující starost o tělo i duši, a k sobě navzájem abychom stále byli upřímní, pravdiví a vstřícní. Moc mě těší, že mohu s vámi rozvíjet charitní dílo.
Přeji vám pokoj a radost v celém roce 2019.                                                                       Petr Jašek