Dvě nové terapie pro stacionář Úsměv

Zde se můžete podívat na ukázku pomůcek, které byly zakoupeny a na místnost snoezelen (tj. speciálně upravená místnost, ve které lze využít technického vybavení k multismyslové stimulaci, jako jsou bublinkové vodní sloupy, hvězdné nebe, projektory s olejovými nebo tematickými kotoučky, optická vlákna, aroma lampa, zrcadlová koule, speciální pohodlný měkký nábytek a další. Pomůcky slouží ke stimulaci smyslů nebo k relaxaci).