Návštěva Ukrajiny  8 2018

Byli jsme s p. Žákem na vizitační návštěvě u našich partnerů, kterým pomáháme – u O. Petra Krenického v Melitopolu na východní Ukrajině a u sester Františkánek ve Velkém Berezném na Zakarpatské Ukrajině. Stále je zde mnoho lidí, kteří moc strádají. Úžasné je, jakým světlem a nadějí je služba otce Krenického pro tyto lidi. Pomáhá jim osobně i velmi účinně (např. je schopen jim pomoci koupit lepší byt). Je poznat, jak má lidi rád. Neméně inspirativní a obdivuhodná je jeho činnost pastorační – staví nové kostely a buduje nové řeckokatolické farnosti. Jeho velkou posilou je modlitba a velká důvěra v Boha. Další inspirací pro mě bylo, že nemůžeme zde v ČR brblat na ekonomické zabezpečení. Např. průměrná mzda nebo dostupnost i komfort zdravotnictví je v ČR úplně jinde. 
Třeba si něco z mého krátkého svědectví vezmete i pro vaši inspiraci…                              V úctě Petr Jašek