Pouť v Žarošicích 17. 6. 2017


Diecézní charita Brno pořádala při příležitosti 25 let od svého založení pouť do Žarošic.
V 10 hod. vyšel za zpěvu mariánských písní prokládaných modlitbou růžence od kapličky sv. Floriána ve Zdravé Vodě průvod pěších poutníků směrem k žarošickému kostelu, kde se po modlitbě pokory u bočního vchodu otevřela vrata kostela a poutníci vstoupili dovnitř ke slavení mše sv. Po jejím skončení proběhlo předání ocenění zasloužilým pracovníkům za přítomnosti ředitele DCHB Oldřicha Haičmana, biskupa Vojtěcha Cikrleho, prezidenta DCHB Josefa Zouhara a dalších představitelů Diecézní charity Brno. Odpoledne v přilehlé farní zahradě bylo pohodové, nabídlo prostor k občerstvení, k vzájemným setkáním a rozhovorům, rozmanitým aktivitám pro děti i dospělé, všichni byli obdarování drobnými dárečky a nechyběla ani tombola...

Obrovské poděkování vyslovujeme všem, kteří tuto pouť připravili!