TKS 2017 - Tříkrálová koleda v elektrárně Dukovany

Dva dny před svým svátkem v kalendáři ve středu 4. ledna 2017 přišli tradičně koledovat tři králové do elektrárny Dukovany. Pláště tří králů oblékli ředitel Charity Třebíč Petr Jašek a jeho kolegové. Kromě štědrých příspěvků od zaměstnanců dostali také chutný řízek v dukovanské závodní jídelně.

V čase oběda se zaměstnanci elektrárny potkali s koledníky v hale před jídelnou. Za zvuku harmoniky a zpěvu koled se tak mohli připojit k celostátní sbírce na pomoc potřebným. „Dobrý rok vám vinšujem a vše dobré přejem,“ srdečně a s úsměvem prozpěvovali koledníci. Po dvou hodinách koledování byly dvě pokladničky nadité penězi. „Zaměstnanci přispívali drobnými mincemi, městnali do malého otvoru pokladničky stokoruny a vyskytla se i jedna tisícovka. Mockrát děkujeme, jsou zde milí lidé,“ říká Michal Saidl, jeden ze tří králů, který doprovází na harmoniku. Pracuje v Charitě jako sociální pracovník ve stacionáři Úsměv.

„Na koledu do elektrárny chodíme rádi, jsme tu vždy vlídně přijati. Kromě štědrých příspěvků vždy dostaneme i výborný oběd a máme možnost se setkat i s vedením elektrárny, se kterou dlouhodobě a rádi spolupracujeme,“ říká ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.