Tříkrálová sbírka 2016-koledování v JE Dukovany

Tříkrálová koleda v elektrárně Dukovany

 

Den před svým svátkem v kalendáři v úterý 5. ledna 2016 přišli tradičně koledovat tři králové do elektrárny Dukovany. Pláště tří králů oblékli ředitel Charity Třebíč Petr Jašek a jeho kolegové, sociální pracovníci ze stacionářů v Třebíči. Kromě štědrých příspěvků od zaměstnanců také dostali chutný řízek v dukovanské závodní jídelně.

V čase oběda se zaměstnanci elektrárny potkali s koledníky v hale před jídelnou. Za zvuku harmoniky a zpěvu koled se tak mohli připojit k celostátní sbírce na pomoc potřebným. „Dobrý rok vám vinšujem a vše dobré přejem,“ srdečně a s úsměvem prozpěvovali koledníci. Po dvou hodinách koledování byly dvě pokladničky nadité penězi. „Zaměstnanci přispívali drobnými mincemi, městnali do malého otvoru pokladničky stokoruny a vyskytla se i jedna tisícovka. Mockrát děkujeme, jsou zde milí lidé,“ říká Michal Saidl, jeden ze tří králů, který doprovází na harmoniku. Pracuje v Charitě jako sociální pracovník ve stacionáři Úsměv.

„Na koledu do elektrárny chodíme rádi, jsme tu vždy vlídně přijati. Kromě štědrých příspěvků vždy dostaneme i výborný oběd a máme možnost se setkat i s vedením elektrárny, se kterou dlouhodobě a rádi spolupracujeme,“ říká ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.

Loňský výtěžek ze sbírky v Třebíči a okolí přesahující 2 miliony korun (v EDU přispěli zaměstnanci částkou 17 288 korun) byl použit na:

 • Nákup biofeedbacku – EEG do Rané péče Třebíč;
 • službu TaxiS, která poskytuje podporu osobám, které mají v důsledku zdravotního či sociálního omezení ztížený přístup k získání zaměstnání;
 • podporu Charitní pečovatelské služby;
 • zařízení Paprsek naděje;
 • probační program Most
 • primární prevenci
 • terénní program pro mládež „streetwork“
 • nákup zdravotnického materiálu pro K-centrum Noe;
 • rekonstrukci a vybavení budovy na ul. Gen. Sochora v Třebíči pro Domácí hospic sv. Alžběty;
 • příspěvek na zahraniční humanitární pomoc lidem trpícím válkou na Ukrajině a lidem postiženým zemětřesením v Nepálu.

 Finanční prostředky vybrané při Tříkrálové sbírce 2016 budou použity na:

 • výstavbu nového objektu Domova pro matky s dětmi a Rané péče v Třebíči
 • dokončení stavebních prací v objektu Gen. Sochora v Třebíči – sídlo služby pro seniory a nemocné, Domácí hospicová péče
 • zakoupení automobilu pro pečovatelskou službu
 • humanitární pomoc a materiální nebo finanční pomoc lidem v sociální či zdravotní nouzi (OCHT prosí o upozornění na tyto osoby)

Bezhotovostní platby lze uskutečnit na sbírkový účet

66008822, kód banky 0800 (Česká spořitelna), VS: 777, SS pro Třebíčsko 6600

 

Kontakty:

Oblastní charita Třebíč: Martina Veselá – koordinátorka sbírky   Tel.: 775 179 314

E-mail: dobrovolnici@trebic.charita.cz     www.trebic.charita.cz  www.trikralovasbirka.cz