Veletrh sociálních služeb Třebíč 14. 6. 2017

Jaké to bylo?

Podívejte se na videozáznam: https://youtu.be/SP8XdmcGsU8

 Představili se zde poskytovatelé sociálních služeb v okrese Třebíč.

Oblastní charita Třebíč zde měla velké zastoupení. Stánek zde měly služby Taxis, stacionář Úsměv, Domovinka Třebíč, Centrum podpory rodin RUTH a Raná péče Třebíč,  K-centrum Noe s projektem Druhá šance, Paprsek naděje, AMBRELA i KLUBÍČKO a zúčastnily se i terénní služby domácí péče.

V jejich stánku mohli lidé získat bližší informace o Charitní pečovatelské službě Třebíč, Osobní asistenci a Domácím hospici sv. Zdislavy. Zájem o tyto služby je stále velký. Během dne se u stánku zastavilo mnoho lidí. Někteří uvedli, že jsou velmi rádi, že tyto služby existují, ale že se o ně začali zajímat až v době, kdy je začali ve své rodině potřebovat.

Kromě informací a letáků s kontakty si příchozí mohli zakoupit i výrobky Volnočasového klubu Archa -  ručně tištěné ubrusy, na jejichž výrobě se podílí senioři v domech s pečovatelskou službou. Nákupem podpořili volnočasové aktivity pro seniory v domech s pečovatelskou službou, které zaštiťuje Charitní pečovatelská služba Třebíč.