Zahájení stavby v Třebíči

 Oblastní charita Třebíč 14. 6. 2016 slavnostně zahájila  stavbu Azylového domova pro matky.  Půjde o výjimečné zařízení v rámci celého Kraje Vysočina s 19 bytovými jednotkami s kapacitou 61 lůžek.  Stavba za 38 milionů korun má být na ulici Vltavínská dokončena v říjnu 2017.

„Jsme si vědomi, že pro matky a rodiče bez domova nebo ženy s dětmi vystavené domácímu násilí není v kraji dostatečné zázemí,“ vysvětloval během slavnostního zahájení ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek. „S provozováním podobně zaměřeného zařízení, ale prostorově značně nedostatečného, máme dlouholeté zkušenosti a jsme si vědomi všech nedostatků.“

Domov po matky s dětmi provozuje Charita v Třebíči již 20 let, ale v současných podmínkách není možné zajistit žádoucí nastartování změny u lidí v tíživé životní situaci. V prostředí městské ubytovny s více jak stovkou bytů, v nedostatečně velkých pokojích a bez zázemí pro hru, učení a přípravu jídla, není možné vytvořit odpovídající podmínky našim uživatelům. Nový objekt bude naproti tomu nabízet dostatečné kapacity pro ubytování matek s několika  dětmi v důstojném a motivujícím prostředí. S šesti lůžky je počítáno pro samotné ženy, které se ocitly z různých důvodů bez střechy nad hlavou. Možnost azylového bydlení připravujeme také pro otce s dětmi nebo celou rodinu. 

„Vedle bytových jednotek zde najde zázemí i klubovna, herna, studovna, cvičná kuchyně a návštěvní místnost. V bezpečném prostředí s podporou zkušených pracovníků se budou moci ženy i děti vzdělávat a připravovat na samostatný a plnohodnotný život,“ vysvětluje Eliška Klimešová, vedoucí charitního střediska. „V budově najde místo i raná péče zajišťující pomoc rodinám s dětmi, které se narodily s fyzickým nebo duševním handicapem.“

Dodavatele stavby určilo výběrové řízení, které vyhrála společnost TOMI reko, s.r.o. Celkový rozpočet dosahuje 38 milionů korun. Z největší části 28 mil. korun jej zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, dalšími přispěvateli jsou Kraj Vysočina a Město Třebíč.