Kontakty

Bc. Eliška Tesařová

Bc.  Eliška Tesařová
Tel.: 775 613 622
pracovník v prorodinných službách – konzultant

Je podřízena asistentovi – koordinátorovi prorodinných aktivit, poskytuje individuální poradenství, lektoruje besedy a kurzy. Propaguje zařízení, podílí se na zajišťování programů centra, spolupracuje s ostatními návaznými službami. Řídí se Kodexem Charity ČR, dodržuje mlčenlivost o interních záležitostech klientů a zařízení.

V rámci Institutu celoživotního vzdělávání na Ostravské univerzitě - pedagogické fakultě v Ostravě vystudovala obor Specializační studium speciální pedagogiky pro mistry a vychovatele, studium dokončila v roce 2003. V roce 2012 ukončila studium na Ostravské univerzitě - pedagogické fakultě v Ostravě obor Speciální pedagogika. Státní závěrečná zkouška z logopedie, psychopedie a psychologie. Absolvovala kurzy Step by Step (Začít spolu). Dále absolvovala akreditované vzdělávací kurzy pro předškolní vzdělávání, vzdělávací kurz „Sociálně právní ochrana dětí z pohledu nových předpisů“ a kurz Symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství (STM PPR) v centru CENAP Brno.

Seznam služeb

Centrum podpory rodin Ruth - pracovník v prorodinných službách – konzultant