Stalo se

 

Magnetoterapie

Díky sponzorskému daru třebíčské firmy K+K servis chlazení budou mít možnost naši uživatelé využívat přístroj na pulzní magnetoterapii. Působením tohoto přístroje by při dlouhodobé pravidelné aplikaci mělo dojít ke snížení svalového napětí, a tím by mohlo dojít k výraznému zvýšení hybnosti a citlivosti končetin. To má vliv na rozvoj psychiky a vědomostí dítěte. Výhodou je, že se bude  přístroj využívat v pohodlí domova a nemusí se za terapií cestovat. Také ji může dítě absolvovat vícekrát za den po kratším časovém intervalu, což je pro účinky terapie výhodnější.

 

Klubík Jihlava

Ve čtvrtek 23. srpna jsme uspořádali Klubík v Jihlavě. Pro děti byly nachystané různé akrivity, nechyběl ani kuličkový bazén a kdo chtěl, mohl si vyrobit vlastní puzzle, do malování  puzzlíků se nakonec zapojily i maminky. Všichni jsme si užili příjemné odpoledne a už se těšíme na příště.

 

 

Klubík Třebíč

V pátek 22. června se uskutečnil Klubík v Třebíči. Na programu bylo tradiční jarní opékání špekáčků. Připraveny byly také různé sportovní aktivity pro všechny, kdo přišli. Počasí bylo velmi příjemné a atmosféra ještě lepší. Již teď se těšíme na další setkání.

 

 

Rozeznělá Třebíč – koncert s výtěžkem pro ranou péči

Třídenní festival Rozeznělá Třebíč byl zahájen 20. 6. 2012 varhanním koncertem v Bazilice sv. Prokopa. K varhanám usedla učitelka ZUŠ Anna Kolaříková se svými žáky a jako hosta přizvala sopranistku MgA. Janu Jedličkovou. Koncert byl opravdu krásným hudebním zážitkem, který byl umocněn prostorami baziliky a její akustikou. Zajímavý a dobře řazený repertoár velmi kvalitně předvedený všemi učinkujícími, to vše přispělo k milé atmosféře. Dobrovolné vstupné činilo krásných 2 800 Kč. Bylo věnováno na podporu činnosti našeho střediska. Všem děkujeme za podporu a příspěvek.

 

Akce Cihla

V pondělí 11. června proběhlo slavnostní zahájení Akce Cihla v regionu Třebíčska. Malé diváky nejvíce potěšilo vystoupení Míši Růžičkové s programem "Zpíváme a tančíme s Míšou", starší diváci si mohli zasoutěžit v různých disciplínách.

Nechyběl ani tradiční Běh pro cihlu, do kterého se zapojilo přes 400 osob. Část výtěžku, který činil 44 110 Kč, využijeme na financování víkendového kurzu pro rodiny s dětmi. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

 

Odpolední setkání rodin KLUBÍK v Třebíči

V pátek 30. března jsme se sešli s „našimi“ rodinami na KLUBÍKU, abychom společně přivítali jaro a naladili se na blížící se Velikonoce. Sešli jsme se v hojném počtu, což nás moc těší. Děti, mamky a taťkové si mohli vyrobit veselou slepičku s barevnými peříčky, krásnou kytičku nebo ozdůbky z pytlíčků od čajů. Rodiče měli možnost promluvit si s poradci, sdílet čas s rodinami s podobným osudem, popovídat si mezi sebou, říci si své zkušenosti.

K velikonoční náladě přispěl také sladký velikonoční beránek, kterého upekla jedna z maminek, a který nám všem moc chutnal. Věříme, že všichni strávili příjemné a zajímavé odpoledne a užili si společné chvíle stejně jako my, pracovníci střediska.

 

Odpolední setkání rodin KLUBÍK v Jihlavě

Ve čtvrtek 22. března jsme se vypravili do Jihlavy, abychom zde uspořádali odpolední setkání pro naše uživatelské rodiny z Jihlavy a okolí. Na děti čekala překážková dráha, kde mohly ukázat, jak jim jde např. přeskakování, zatloukání, házení na cíl, rozepínání různých knoflíků, cvočků apod. Děti si také mohly vyrobit papírovou slepičku s peříčky. Maminky si mohly promluvit s poradci o tom, co aktuálně řeší, co je trápí, co se jim naopak daří a našly si i čas na popovídání si mezi sebou.