Co je raná péče        Pozvánky        Stalo se      Poděkování       Napsali o nás       Kontakty

 

RANÁ PÉČE TŘEBÍČ

 

POSLÁNÍ

Posláním Rané péče Třebíč je poskytovat komplex služeb orientovaný na podporu celé rodiny a podporu vývoje dítěte raného věku se zdravotním postižením či ohrožením ve vývoji na území Kraje Vysočina.

 

ZÁSADY

       • zásady důstojnosti uživatele služby.
       • zásady ochrany práv uživatele služeb.
       • zásady zplnomocnění.
       • zásady nezávislosti na institucích.
       • zásady práva volby a prvního rozhodnutí.
       • zásady individuálního přístupu.

 

CÍLE

 • Podpora rozvoje rodičovských kompetencí v rámci individuálního plánování služby rané péče, provázení rodiny náročnou situací.
 • Vhodnou senzomotorickou stimulací snížení vlivu prvotního postižení, ohrožení.
 • Zvýšení vývojové úrovně dítěte v oblastech, které jsou postiženy, ohroženy.
 • Pro dítě, rodinu i společnost vytvoření podmínek pro zapojení do vzdělávacích institucí.
 • Informování veřejnosti o potřebách rodin dětí s postižením a možnostech jejich podpory.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

     • rodiny s dětmi s kombinovaným postižením
     • rodiny s dětmi s mentálním postižením
     • rodiny s dětmi s tělesným postižením
     • rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra
     • rodiny s dětmi s ohrožením vývoje

Děti ve věku od 0 – 7 let věku. 

Raná péče Třebíč poskytuje služby rodinám v kraji Vysočina - max. 70 km od Třebíče.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Terénní služby - konzultační návštěvy v rodině dítěte
 • Podpora a poradenství v prvních letech života dítěte s postižením, ohrožením ve vývoji
 • Podpora rodiny, naslouchání, provázení
 • Podpora při jednání s úřady, oborníky, zprostředkování kontaktů
 • Možnost zapůjčení a konzultace při výběru stimulačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • Doporučení a zapůjčení odborné literatury, videa, CD
 • Pomoc při hledání vhodných předškolních a školních institucí
 • Pomoc při integraci, zprostředkování osobní asistence
 • Odpolední setkávání rodin KLUBÍK
 • Odborné přednášky


Doplňkové aktivity:

 • Víkendové kurzy pro rodiny s dětmi
 • Plavání rodičů s dětmi
 • Canisterapie
 • Snoezelen
 • Terapie EEG Biofeedback
 • Nácvik grafomotorických dovedností
 • Nácvik sociálních dovedností u dětí s PAS

Základní služby rané péče jsou rodinám poskytovány ZDARMA.