Více informací

 

CÍLEM SLUŽBY JE UŽIVATEL, KTERÝ:

 • zvládá plnit svoje povinnosti ve škole nebo v zaměstnání
 • dokáže smysluplně trávit volný čas
 • orientuje se ve vztazích v rodině a ve společenském prostředí
 • zvládá chování ve společenských situacích

ZÁSADY:

NÍZKOPRAHOVOST

 • k využívání služby není nutná písemná smlouva, dveře jsou otevřeny těm, kteří do služby přijdou
 • otevřenost a podpora napomáhá porozumění sobě, spolužákům, rodině i společnosti

AKTIVIZACE

 • rozvíjíme potenciál k řešení problémů a náhled na situace v rodině, škole i společnosti

BEZPEČÍ

 • klademe důraz na zájem našeho klienta, dáváme mu čas na získání důvěry a nabízíme tak prostor pro hlubší témata
 • nevhodné chování vnímáme jako důsledek vlivů
 • nehledáme viníka, ale řešení
 • naše metody průběžně zdokonalujeme a vzděláváme se

JASNÁ PRAVIDLA

 • naše služba je založena na vzájemné důvěře, otevřenosti a dodržování jednoduchých pravidel
 • dodržování pravidel mezi všemi lidmi v klubu účinně brání porušování práv.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti                                                 

 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
 • pracovně výchovná činnost s dětmi (besedy, přednášky, workshopy),           
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,    
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (podpora při přípravě do školy, poradenství při výběru školy).        

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí(pořádání společenských a kulturních akcí, pořádání dnů otevřených dveří, kontakt s organizacemi, institucemi a odbornou veřejností).

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (preventivní programy, besedy a přednášky pro uživatele, pomoc při přípravě a organizaci pracovních aktivit, pomoc při organizaci volného času).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

PROVOZNÍ DOBA VE ŠKOLNÍM ROCE

 

 Terén:   

Ambulance:

Pondělí 12:00 - 13:00 13:30 - 17:30
Úterý 12:00 - 13:00 13:30 - 17:30
Sředa 12:00 - 13:00 13:30 - 17:30
Čtvrtek   13:30 - 17:30
Pátek 12:30 - 14:30  

Individuální poradenství:

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek od 12:30 - 13:30,  dle předchozí domluvy 17:30 - 18:00

            

PROVOZNÍ DOBA V OBDOBÍ PRÁZDNIN 

     

 

Terén:

 Ambulance:

Pondělí 11:00 - 12:00 12:00 - 16:00
Úterý 11:00 - 12:00 12:00 - 16:00
Středa 11:00 - 12:00 12:00 - 16:00
Čtvrtek 11:00 - 12:00 12:00 - 16:00
Pátek Zavřeno Zavřeno

Individuální poradenství:

Pondělí - Čtvrtek 10:00 - 12:00