Kampaň NEJSME ODPAD

linka bar+no gif (1)

Cílem kampaně NEJSME ODPAD je rozšířit povědomí o práci nízkoprahových služeb a ukázat jejich důležitost. Mimo to se kampaň také zaměřuje na ekologii a životní prostředí. 

Co je nízkoprahový klub BARÁK?
Jedná se o sociální službu pro děti a mládé lidi od 11 do 26 let. Jak z názvu můžete slyšet, „nízkoprahový“ znamená, že služba snižuje podmínky pro její využití, je tedy více dostupná. Základy práce staví na zásadách rovnosti, přijetí, tolerance, dobrovolnosti a bezplatnosti. Je to bezpečný prostor pro mladé lidi, kde mohou trávit svůj volný čas bez toho, aniž by je někdo soudil nebo nutil do věcí, které sami nechtějí. Společně s pracovníky pak mohou otevřeně mluvit o tom, co je trápí nebo s čím si neví rady. Služba je poskytována ambulantně i terénně.
Více informací o službě zde.

OND_0094 $RXX83JX  OND_0105  OND_0022  OND_0034

Proč název NEJSME ODPAD? 
Už delší dobu jsme cítili, že veřejnost v Třebíči úplně neví, jak nízkoprah funguje. Často se šíří mylné představy o tom, jak pracujeme s mládeží, a to jsme chtěli změnit. Věříme, že naše služba pro mladé lidi je důležitá nejen pro ně samotné, ale i pro celé město a rozhodně nepaří do koše.
Tím, že máme možnost pracovat s teenagery, máme možnost pracovat s budoucí generací tohoto města. Věříme, že to je ta správná investice, na kterou se často zapomíná nebo se zlehčuje.

V čem kampaň spočívá? 
Kampaň probíhá po celý rok 2020. Hlavním prvkem je série video-spotů, které jsou inspirované příběhy našich klientů, jejichž prostřednictvím chceme ukázat, co mohou mladí lidé prožívat a jak důležitá je jejich podpora v obtížných situacích. Dále jsme si připravili 10 témat, o kterých s klienty mluvíme, abychom ukázali témata, která s námi mladí lidé sdílí a jaký je jejich pohled. Také si můžete přečíst 3 články o tom, jak funguje ambulance, terén a individuální poradenství. Kampaň prezentujeme především na naší FB stránce Klub BARÁK. Sdílíme zde také dění z naší služby a informace na téma ekologie a životní prostředí. 
V rámci kampaně také chystáme Odbornou konferenci (15.10.2020) a Odpoledne pro rodiny (20.9.2020).
Více podrobnějších informací o kampani naleznete zde v úvodním videu.

V třebíčském objektivu nám vyšel článek o kampani a práci v nízkoprahu, k přečetní zde.

Video-spoty, co byly publikovány:

                Příběh Tomáše                                     Příběh Nikol                                         Příběh Radka
Příběh Tomáše  Příběh Nikol  Příběh Radka

Témata, co byla publikována:
RODINA - 1. částRODINA - 2. část
    OZ rozdělení pro FB 1 (1)OZ rozdělení pro FB 2 (1)    Téma ZDRAVÍ 1Téma ZDRAVÍ 2Téma ZDRAVÍ 3

škola 1škola 2    Návykové látky 1Návykové látky 2    konfliktní chování 1konfliktní chování 2

Články o fungování služby:
ambulance final   terén   online

V rámci tématu ekologie a životního prostředí vytváříme a sdílíme různé informační materiály. S klienty také mluvíme na toto téma. V říjnu se jako již každoročně plánujeme zapojit do akce 72 hodin. Minulý rok jsme v rámci této akce společně s klienty sázeli ovocné stromy. Více aktuálních informací naleznete na naší FB stránce Klub BARÁK.
Ke Světovému dni vody jsme natočili video 10 faktů o vodě.

Den ZEMĚ  EKO vychytávky  šetříme vodou  poušť   ekologický slovník