Kampaň NEJSME ODPAD

linka bar+no gif (1)

Cílem kampaně NEJSME ODPAD je rozšířit povědomí o práci nízkoprahových služeb a ukázat jejich důležitost. Mimo to se kampaň také zaměřuje na ekologii a životní prostředí. 

Co je nízkoprahový klub BARÁK?
Jedná se o sociální službu pro děti a mládé lidi od 11 do 26 let. Jak z názvu můžete slyšet, „nízkoprahový“ znamená, že služba snižuje podmínky pro její využití, je tedy více dostupná. Základy práce staví na zásadách rovnosti, přijetí, tolerance, dobrovolnosti a bezplatnosti. Je to bezpečný prostor pro mladé lidi, kde mohou trávit svůj volný čas bez toho, aniž by je někdo soudil nebo nutil do věcí, které sami nechtějí. Společně s pracovníky pak mohou otevřeně mluvit o tom, co je trápí nebo s čím si neví rady. Služba je poskytována ambulantně i terénně.
Více informací o službě zde.

OND_0094 $RXX83JX  OND_0105  OND_0022  OND_0034

Proč název NEJSME ODPAD? 
Už delší dobu jsme cítili, že veřejnost v Třebíči úplně neví, jak nízkoprah funguje. Často se šíří mylné představy o tom, jak pracujeme s mládeží, a to jsme chtěli změnit. Věříme, že naše služba pro mladé lidi je důležitá nejen pro ně samotné, ale i pro celé město a rozhodně nepaří do koše.
Tím, že máme možnost pracovat s teenagery, máme možnost pracovat s budoucí generací tohoto města. Věříme, že to je ta správná investice, na kterou se často zapomíná nebo se zlehčuje.

plakát 1 final tisk (1)        plakát 2 final tisk (3)        plakát 3 final tisk (1)          plakát 4 final tisk (3)

V čem kampaň spočívá? 
Kampaň probíhá po celý rok 2020. Hlavním prvkem je série video-spotů, které jsou inspirované příběhy našich klientů, jejichž prostřednictvím chceme ukázat, co mohou mladí lidé prožívat a jak důležitá je jejich podpora v obtížných situacích. Dále jsme si připravili 10 témat, o kterých s klienty mluvíme, abychom ukázali témata, která s námi mladí lidé sdílí a jaký je jejich pohled. Také si můžete přečíst 3 články o tom, jak funguje ambulance, terén a individuální poradenství. Kampaň prezentujeme především na naší FB stránce Klub BARÁK. Sdílíme zde také dění z naší služby a informace na téma ekologie a životní prostředí. 
V rámci kampaně také chystáme Odbornou konferenci (15.10.2020) a Odpoledne pro rodiny (20.9.2020).
Více podrobnějších informací o kampani naleznete zde v úvodním videu.

V třebíčském objektivu nám vyšel článek o kampani a práci v nízkoprahu, k přečetní zde.

Video-spoty, co byly publikovány:

                Příběh Tomáše                                     Příběh Nikol                                         Příběh Radka
Příběh Tomáše  Příběh Nikol  Příběh Radka

               Příběh Míši                                          Příběh Freedy
Bez názvu    Bez názvu2222

Témata, co byla publikována:
RODINA - 1. částRODINA - 2. část
    OZ rozdělení pro FB 1 (1)OZ rozdělení pro FB 2 (1)    Téma ZDRAVÍ 1Téma ZDRAVÍ 2Téma ZDRAVÍ 3

škola 1škola 2    Návykové látky 1Návykové látky 2    konfliktní chování 1konfliktní chování 2

sociální zdatnost final jpg k použitísociální zdatnost 2 final k použití jpg    práce a finance 1práce a finance  2     Volný čas 1Volný čas 2

Vrstevnické a partnerské vztahy 1Vrstevnické a partnerské vztahy 2

Články o fungování služby:
ambulance final   terén   online

V rámci tématu ekologie a životního prostředí vytváříme a sdílíme různé informační materiály. S klienty také mluvíme na toto téma. V říjnu se jako již každoročně plánujeme zapojit do akce 72 hodin. Minulý rok jsme v rámci této akce společně s klienty sázeli ovocné stromy. Více aktuálních informací naleznete na naší FB stránce Klub BARÁK.
Ke Světovému dni vody jsme natočili video 10 faktů o vodě.

Den ZEMĚ  EKO vychytávky  šetříme vodou  poušť   ekologický slovník  Jak se zbavit závislosti na telefonu   Světový den vegetarianství

Mezinárodní den ozónové vrstvy  Mezinárodní den gramotnosti   Den stromů

Co aktuálně chystáme?
Aktuálně chystáme dvě akce. První je ODPOLEDNE PRO RODINY, které se uskuteční 20.9.2020 na Podzámecké nivě v Třebíči od 13:00. Odpoledne bude plné zábavy, her pro děti a pestrého občerstvení. Akce je bohužel zrušena z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.

ZRUŠENO
Druhou akcí je ODBORNÁ KONFERENCE na téma Práce s mladou generací se vyplatí. Z důvodu aktuálního vývoje Covid19 je konference přesunuta na rok 2022.

PŘESUNUTO NA PŘÍŠTÍ ROK