Odborná konference

Návrh bez názvu(1)Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež BARÁK pořádá odbornou konferenci zaměřenou na možnosti práce s mladými lidmi. 

Konference je z důvodu nepříznivého vývoje Covid19 přesunuta na příští rok. Termín bude upřesněn. 

Pro koho je konference určena: sociální pracovníci, kurátoři, školní metodikové prevence, pedagogové, vychovatelé, další osoby pracující s dětmi a mládeží.

HARMONOGRAM

8:15 - 8:45 Registrace 

9:00 - 9:15 Úvodní slovo - představení služeb a témat konference

Přednášky

 1. 9:15 - 10:00
  Potřeby dospívajících a možnosti podpory v NZDM

  Jan Vališ, DiS. - vedoucí Nízkoprahového klubu Vrtule, Salesiánské středisko mládeže - Kobylisy.
  Co potřebují mladí v dospívání a co jim NZDM může nabídnout? Kdy mohu jako pedagog/sociální pracovník/rodič poslat dítě do NZDM? S čím nebo proč, co mu to přinese? Co NZDM může nabídnout?
 2. 10:05 - 10:50
  Pedagogicko psychologická poradna - strašák nebo partner?
  Mgr. Pavlína Sedlářová Smrčková, speciální pedagog a metodik prevence Pedagogicko psychologické poradny Třebíč.
  Zkušenosti z PPP. S kým pracují, kam odkazují, komu mohou pomoci. Předpoklady funkční spolupráce. Statistika, přehled.
 3. 11:00 -11:45
  Spolupráce NZDM a OSPOD

  Mgr. Vladislava Vondrová, sociální pracovnice, projektová koordinátorka, Ratolest Brno;
  Mgr. Michaela Večerková, sociální pracovnice, Ratolest Brno
  NZDM: Je to, s čím se mi klient svěřuje na tolik vážné, abych kontaktoval/a OSPOD?
  OSPOD: V čem mi může být spolupráce s NZDM ku prospěchu a sdělí mi vůbec něco?
  KLIENT: Co je NZDM? Co je OSPOD? O čem se se mnou budou bavit? Co už všechno ví? Půjdu do domova?!
  Po roce mapování spolupráce mezi brněnskými NZDM a OSPOD v Brně jsme zjistili, že na podobné otázky musíme najít odpovědi společně.  A tak začala naše cesta do hlubin a zákoutí spolupráce mezi NZDM a OSPODy. Projekt Síťujeme pro rodiny nám dal možnost společně trávit čas, potkávat se a budovat základy spolupráce tak, abychom si byli více jisti při zodpovídání otázek, které si denně klademe. A být tak větší oporou pro klienta, který v tomto procesu má dotazů asi nejvíce.Přijďte se za námi podělit o Vaše zkušenosti. Rády posdílíme, jaká byla naše cesta, jaké překážky jsme překonávali a jaké jsou naše další kroky.
 4. 11:50 - 12:15
  Úskalí on-line komunikace s klienty v prostředí NZDM.
  Bc. Jarmila Liščáková, DiS., Oblastní charita Třebíč
  Příspěvek chce poukázat na možná úskalí, která souvisí s on-line komunikací (jako nástrojem sociální práce) vedenou mezi klientem a pracovníky NZDM. Výstupem by měl být ucelený pohled na nejzávažnější rezervy či rizika této formy komunikace.

12:15 - 13:00 Oběd

 1. 13:00 - 13:45
  Kontraktování - jak najít společnou řeč
  Martina Krištofová Sobihardová, terapeutka, lektorka, supervizorka. V současnosti vedoucí Adiktologické ambulance Havlíčkův Brod za Kolpingovo dílo České republiky z.s.
  Komunikace s klientem/žákem/dítětem. Práce s motivací. Hledání společné zakázky.

Workshopy

 1. 14:00 -15:00
  Supervize

  PhDr. Soňa Cpinová - speciální pedagog a zástupce ředitele Dětský diagnostický ústav Brno
  Přínos supervize pro váš profesní život. Rebelující syn, odmlouvající žák, nespolupracující klient. Osvědčený nástroj pro řešení konfliktů v pracovním kolektivu i v osobním životě.
 2. 14:00 -15:00
  Splupráce NZDM a OSPOD - dobrá praxe
  Mgr. Vladislava Vondrová, sociální pracovnice, projektová koordinátorka, Ratolest Brno;
  Mgr. Michaela Večerková, sociální pracovnice, Ratolest Brno
  Přijďte za námi na workshop zažít, jak jednotliví aktéři (NZDM - KLIENT - OSPOD) vnímají proces spolupráce. Rády posdílíme, jaká byla naše cesta, jaké překážky jsme překonávali a jaké jsou naše další kroky.
 3. 15:15 - 16:15
  Kontraktování - jak najít společnou řeč
  Martina Krištofová Sobihardová, terapeutka, lektorka, supervizorka. V současnosti vedoucí Adiktologické ambulance Havlíčkův Brod za Kolpingovo dílo České republiky z.s.
  Navazující WS. Základní principy domluvy mezi pracovníkem a klientem/ rodičem a dítětem. Praktické ukázky.
 4. 15:15 - 16:15
  Nízkoprahový klub - stavební kámen práce s mládeží
  Jan Vališ, DiS., vedoucí Nízkoprahového klubu Vrtule, Salesiánské středisko mládeže - Kobylisy.
  Prakticky zaměřený WS. Zásady a hodnoty práce v nízkoprahovém zařízení. Kazuistika - koloběh změny.

16:30 - Shrnutí, závěrečné slovo, poté ukončení konference

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

 • Konference bude probíhat na adrese Mládežnická 229, Třebíč
 • Čas konference 8:00 - 17:00
 • Účastnický poplatek 100 Kč
 • Občerstvení zajištěno