Daruj dvakrát

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL NA PODPORU OHROŽENÝCH RODIN

 

Zakoupením nebo věnováním uměleckého díla darujete pomoc! 

 

Daruj dvakrát

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL NA PODPORU OHROŽENÝCH RODIN 

Zakoupením nebo věnováním uměleckého díla darujete pomoc!

 

Podpořte s námi rodiny v těžké životní situaci!

Daruj dvakrát

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL


Zakoupením nebo věnováním uměleckého díla darujete pomoc!

Podpořte s námi rodiny v těžké životní situaci!

 

Osvětová kampaň 2017 - Nebudete na to sami

Nebudete na to sami - článek       Nebudete na to sami  - pozvánka   Nebudete na to sami - leták

DOMOV PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Je název kampaně, jejímž cílem je oslovit co největší počet osob s informacemi o náhradní rodinné péči (dále jen NRP), aby se na třebíčsku rozšířilo povědomí o této problematice, a tak děti, které neměly takové štěstí, našly DOMOV v rodině, která sice není biologická, ale dá dítěti zázemí, oporu a především příklad, že to jde i jinak, než na co jsou zvyklé.

Osvětová kampaň probíhá ve větších obcích okresu Třebíč (Moravské Budějovice, Náměšť n. Oslavou, Třebíč aj.), při níž se nabízejí základní informace prostřednictvím letáku a pozvánky na seminář. Na terénní osvětovou aktivitu navazuje seminář k problematice NRP.

Budete postaveni před spoustu nezodpovězených otázek, pojmů, na které nebudete muset sami hledat odpověď. Můžete se zeptat odborníků, přátel nebo lidí, kterým důvěřujete.

Některé odpovědi naleznete na těchto stránkách, na jiné vám odpovíme v poradně, telefonicky, prostřednictvím skypu nebo e-mailem. Pomoci vám může legislativní rámec této problematiky, především Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Velké množství literatury, která vás provede jednotlivými tématy.

 

 

Informace, které naleznete na těchto stránkách, čerpáme z materiálů Střediska náhradní rodinné péče. Na jednotlivé dokumenty v textu odkazujeme.