Daruj dvakrát

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL NA PODPORU OHROŽENÝCH RODIN

 

Zakoupením nebo věnováním uměleckého díla darujete pomoc! 

 

Daruj dvakrát

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL NA PODPORU OHROŽENÝCH RODIN 

Zakoupením nebo věnováním uměleckého díla darujete pomoc!

 

Podpořte s námi rodiny v těžké životní situaci!

Daruj dvakrát

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL


Zakoupením nebo věnováním uměleckého díla darujete pomoc!

Podpořte s námi rodiny v těžké životní situaci!

Poradna Ruth

 

Je zaměřená na podporu rodin v oblasti partnerských, manželských i mezigeneračních vztahů

 

CÍLE

 • prohloubení kvality partnerských a manželských vztahů
 • posílení soudržnosti rodiny
 • získání vědomostí a dovedností v oblasti zdravého partnerství a rodičovství
 • snížení partnerských a rodičovských nejistot
 • ochrana nenarozeného života

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 PORADENSTVÍ

 • individuální, párové, rodinné a mezigenerační, zaměřené na podporu v komunikaci a předcházení konfliktům ve vztazích
 • poradenství zaměřené na rodičovskou roli (přirozené plánování rodičovství na základě symptotermální metody)
 • podpora a pomoc pro ženy a dívky v situaci neplánovaného těhotenství (doprovázení, informace o azylových a utajených domech s možností porodu atd.)
 • zprostředkování kontaktu na odborníky, v případě potřeby nabídnutí doprovodu
 • zapůjčení odborné literatury
 • možnost materiální i duchovní podpory

Poradenství je bezplatné, diskrétní, v případě potřeby i anonymní. 

 

VZDĚLÁVACÍ A ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY

 • zaměřené na osobnostní rozvoj a základní orientaci v hodnotách
 • v oblasti zkvalitňování partnerských, manželských a mezigeneračních vztahů
 • týkající se efektivního rodičovství (zvládání výchovy dětí)
 • akce jedno i vícedenní pro podporu žen a dobré fungování rodiny
 • pro menší skupiny s možností vzájemného sdílení se, předávání zkušeností či společného tvoření

Vzdělávací i zážitkové programy (částečně hrazené příspěvky účastníků) probíhají v Třebíči a jsou také nabízeny v obcích okresu Třebíč.

Na programy je třeba se přihlásit zde

Přídavná aktivita - hlídání dětí prostřednictvím dobrovolníků zajišťuje klidný průběh poradenství i programů.