Daruj dvakrát

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL NA PODPORU OHROŽENÝCH RODIN

 

Zakoupením nebo věnováním uměleckého díla darujete pomoc! 

 

Daruj dvakrát

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL NA PODPORU OHROŽENÝCH RODIN 

Zakoupením nebo věnováním uměleckého díla darujete pomoc!

 

Podpořte s námi rodiny v těžké životní situaci!

Daruj dvakrát

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL


Zakoupením nebo věnováním uměleckého díla darujete pomoc!

Podpořte s námi rodiny v těžké životní situaci!

Projekt "Podpora ohrožených rodin v Kraji Vysočina" je podporován Nadací Terezy Maxové dětem

https://www.nadaceterezymaxove.cz/

Posláním Nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí.

Nadace si klade za cíl snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní péči v ČR, a to zejména

  1. podporou prevence nežádoucího odebrání dítěte z biologické rodiny,
  2. podporou rozvoje všech stávajících i nových forem náhradní rodinné péče,
  3. adresnou podporou dětí a mladých lidí vyrůstajících mimo rodinné zázemí, přičemž prioritní snahou je investice do jejich vzdělání a přípravy na samostatný život po opuštění ústavní péče,
  4. finanční podporou všech činností, které přispívají k účinnému naplnění cílů nadace a jež jsou v souladu s jejím statutem a programů iniciovaných nadací a zprostředkování odborných informací a činností, které přispívají k účinnému naplnění nadace a jsou v souladu s jejím účelem.