Projekt "Práce s ohroženými rodinami na Třebíčsku"

je podporován Nadací Terezy Maxové dětem

Nadace Terezy Maxové dětem

 

 

 

Posláním Nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí.

Cílem Nadace je snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní péči v ČR, a to zejména

  1. podporou prevence nežádoucího odebrání dítěte z biologické rodiny,
  2. podporou rozvoje všech stávajících i nových forem náhradní rodinné péče,
  3. adresnou podporou dětí a mladých lidí vyrůstajících mimo rodinné zázemí, přičemž prioritní snahou je investice do jejich vzdělání a přípravy na samostatný život po opuštění ústavní péče,
  4. finanční podporou všech činností, které přispívají k účinnému naplnění cílů nadace a jež jsou v souladu s jejím statutem a programů iniciovaných nadací a zprostředkování odborných informací a činností, které přispívají k účinnému naplnění nadace a jsou v souladu s jejím účelem.