Daruj dvakrát

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL NA PODPORU OHROŽENÝCH RODIN

 

Zakoupením nebo věnováním uměleckého díla darujete pomoc! 

 

Daruj dvakrát

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL NA PODPORU OHROŽENÝCH RODIN 

Zakoupením nebo věnováním uměleckého díla darujete pomoc!

 

Podpořte s námi rodiny v těžké životní situaci!

Daruj dvakrát

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL


Zakoupením nebo věnováním uměleckého díla darujete pomoc!

Podpořte s námi rodiny v těžké životní situaci!

Fotky z programů                 Představujeme MEZIGENERAČNÍ PROJEKT

 

Rodbinson se zabydlel na ostrově Ruth

Mezigenerační vztahy -jejich poznávání a podpora- to bylo v posledních dvanácti měsících jedno z klíčových témat v činnosti Centra podpory rodin Ruth. Od počátku nás provázel "trosečník Rodinson", stal se naším druhem a zdrojem inspirace, proto se s ním bude možné v Centru Ruth setkat i příští rok.

Celkově se do projektu zapojilo 820 účastníků všech generací.

Rodbinson

…nebuďme trosečníky na svých ostrovech

Projektem Rodbinson navazujeme na námi již realizované aktivity zaměřené na mezigenerační spolupráci a v souladu s posláním Centra pro podporu rodin tak usilujeme o komplexní práci s rodinou napříč všemi generacemi.

 

Co vedlo k vytvoření projektu?

  • zájem prarodičů více rozumět svým vnoučatům a budovat vzájemné vztahy
  • zájem o fungující, oboustranně přínosné a obohacující mezigenerační soužití a  spolupráci v rodinách
  • zájem o navazování mezigeneračních vztahů i mimo rodinu (senioři, kteří vnoučata nemají, popř. je mají ve velké dojezdové vzdálenosti a rodiny, ve kterých chybí generace prarodičů, ev. jsou vztahy s prarodiči nefunkční).

 

Jaký je cíl projektu?

Projekt usiluje o upevňování a ozdravění mezigeneračních vztahů.

Usilujeme:

  • o podporu spolupráce a ozdravování vztahů mezi různými generacemi v rodině
  • o uvědomění si významu širší rodiny
  • o podporu nebiologické mezigenerační spolupráce (tj. mimo vlastní rodinu)

Chceme připomenout a dát prakticky zakusit, že hlavním pojítkem mezi generacemi a zdrojem vzájemného obohacení je společně prožitý čas..

 

Jak je projekt realizován?

  • "Rodinsonova škola života" - nabídka jednorázových i navazujících programů a aktivit pro širokou veřejnost i konkrétní skupiny, které jsou zaměřeny např. na osobnostní růst a vyzrávání, osvojení technik efektivní komunikace (nejen) mezi generacemi, umění řešení konfliktů, empatii, asertivitu, komplexní prosociálnost atd.
  • „Rodinsonova pošta“ ("Pošli vzkaz- poselství od trosečníka") - dlouhodobá aktivita, kdy děti i dospělí všeho věku mohou prostřednictvím vzkazu, obrázku, poselství či výzvy vložené do lahve odeslat vzkaz věkově vzdálenějším lidem. Mimo cílené „poštovně“ zaměřené programy vyzýváme k zapojení také jiné návštěvníky Centra, které se v tomto roce částečně proměnilo v „ostrov Ruth“.
  • "Rodinsonův druh"- program pro rodiny, kterým fakticky či funkčně chybí vlastní babička či dědeček a pro seniory, kteří chtějí přijmout roli prarodiče v náhradní rodině („adoptivní babička, adoptivní dědeček, adoptivní vnouče“). Vždyť příchodem Pátka se zcela změnil Robinsonův život na ostrově ….
  • „Ostrov Rodinson v FB moři“- pracujeme na vytvoření místa bezpečného virtuálního setkávání mladé a starší generace na facebooku.

 Trvání projektu: listopad 2016 - listopad 2017

 

Termíny, podrobnosti a pozvánky na jednotlivé akce realizované v rámci projektu Rodbinson budou zveřejňovány aktuálně v době svého konání.