Kontakty          Půjčování zdravotních a rehabilitačních pomůcek      Foto

 

 

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA TŘEBÍČ

 

POSLÁNÍ

Posláním Charitní ošetřovatelské služby je zajistit kvalitní zdravotní ošetřovatelskou péči klientovi (pacientovi) v jeho domácím prostředí ve spolupráci s rodinou.

 

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE JE

 • předepisována praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem při hospitalizaci
 • hrazena z veřejného zdravotního pojištění
 • zajišťována kvalifikovanými zdravotními sestrami

 

CÍLOVÁ SKUPINA (kdo jsou naši klienti)

 • senioři, chronicky a dlouhodobě nemocní
 • onkologicky nemocní
 • lidé léčící se po akutních onemocněních

 

CÍLEM SLUŽBY JE

      • zajištění zdravotních ošetřovatelských výkonů dle ordinace lékaře v domácnosti pacienta
      • uzdravení nebo zlepšení zdravotního stavu pacienta,prevence vzniku komplikací 
      • udržení hybnosti a soběstačnosti 
      • edukace pacienta a rodiny, psychická podpora
      • pomoc při zajištění klidného a důstojného umírání

 

POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ VÝKONY

      • odběry krve a jiného biologického materiálu
      • převazy a ošetření chronických či akutních (pooperačních) ran
      • péče o stomie včetně péče o PEG
      • aplikace injekcí a inzulínů
      • aplikace parenterální terapie (podání infuzí včetně aplikace do portů a ošetření portů)
      • katetrizace močového měchýře (cévkování žen i mužů), péče o permanentní močové katetry
      • měření a kontrola fyziologických funkcí
      • měření a kontrola saturace O2
      • ošetřovatelská rehabilitace po operacích, úrazech, mozkových příhodách apod.
      • péče o pacienta v terminálním stavu (péče o umírajícího)
      • další ošetřovatelské výkony dle kompetence sester a ordinace ošetřujícího lékaře

 

ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB

 • profesionalita pracovníků
 • individuální přístup ke klientovi

Zdravotní sestry v terénu provádí návštěvy u pacientů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu - na základě ordinace lékaře


 

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek   tel.: 731 638 212

Charitní ošetřovatelská služba Třebíč poskytuje poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek - invalidní vozíky, toaletní křesla, chodítka, polohovací lůžka a jiné.