PODĚKOVÁNÍ

 

 

Poděkování

září 2017


Charitní domácí péče obdržela další milé poděkování od rodiny Šerhákovy z Jemnice... 

Děkujeme zdravotním sestrám - paní Tesařové, Skoumalové, Doležalové
a jemnickému faráři Brychtovi za laskavý, milý a srdečný přístup  k nemocnému. 

Mnohokrát děkuje rodina Šerhákova. 

červenec 2017


 

Vážený pane řediteli,  

děkuji tímto za vzornou pomoc při péči o naši nemocnou maminku a babičku, za zapůjčení potřebných pomůcek a lidský přístup sester při pravidelných návštěvách. 

Největší dík patří sestřičce Martině Mutlové, za dokonalou profesionalitu, ochotu, pomoc a hlavně lidskost.  

Děkujeme Všem za Vaši pomoc.  

Rodina Vackova

červen 2017