KLUB ARCHA pro seniory - akce v roce 2014 a 2013

 

Klub Archa pro seniory nabízí trávení společných chvil v prostorách domů s pečovatelskou službou. Pro obyvatele domů chystáme různé programy - např. zpívání, kavárničky, cvičení, besedy, pečení, tvoření, výlety...
Cílem setkávání je obohacení života obyvatel, a také prevence sociální izolace.

                                                               

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.