Váš věk
V současné době
Vaše nejvyšší ukončené vzdělání
Pracoval/a jste někdy jako dobrovolník?
Pokud ano, čím jste se zabýval/a?
Proč chcete pracovat jako dobrovolník? *
Jakému typu dobrovolnické činnosti dáváte přednost? *
Jak jste se o nás dozvěděl/a?
Máte zájem o konkrétní zaměření dobrovolnické činnosti v Charitě?