Farní charity

 

Zprostředkování sousedské pomoci můžeme uskutečňovat jen v součinnosti s partnery v obcích. Seznamujeme proto s touto iniciativou starosty obcí, kněze, naše dobrovolníky, kteří pomáhají s Tříkrálovou sbírkou a dále různými způsoby /dotazníky, setkání s občany apod./ co největší množství občanů.

Zvláštní postavení mezi našimi spolupracovníky v obcích mají farní charity. Udržujeme s nimi kontakt, informujeme je o dění v Oblastní charitě Třebíč, připravujeme pro ně vzdělávací akce. Jejich členové jsou nám velmi blízcí díky charitní sounáležitosti a duchovní spřízněnosti.


 

Kontakt:

Blanka Spilková

koordinace sociální výpomoci v obcích okresu Třebíč

L. Pokorného 15, Třebíč 674 01

tel:    568 408 482, mob: 739  389 138

e-mail: pomocvobcich@trebic.charita.cz

 

 

Přehled farních charita a jejich zástupců

BENETICE

Věra Vlachová

BUDIŠOV

Ing. Jana Švaříčková                           

BŘEZNÍK

Eliška Pechová

HERALTICE

František Klouda

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Miroslava Prokopová

JEMNICE

Lada Štroblová

KNĚŽICE

Věra Neuwirthová   

LIPNÍK

Pavel Svoboda    

MOHELNO

Lenka Koláčná 

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Arnošt Vidourek

MYSLIBOŘICE                              

Dana Procházková

Eva Čermáková

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Anna Suchá

OPATOV

Marie Miková

PYŠEL

Milena Chytková    

RADKOVICE u Hrotovic

Ludmila Čekovská                              

ROKYTNICE NAD ROKYTNOU

Jana Štefánková                                      

ROUCHOVANY

Dyta Chytrová

RUDÍKOV

Libuše Pažourková 
                                 

ŠEBKOVICE

P. Václav Kříž                

TRNAVA

Hedvika Kudláčková                              

VLADISLAV

Mgr. Jiří Bradáč

VLČATÍN

Iveta Jelínková

VÝČAPY

Marie Svobodová