Výzva     Dotazník    Video o dobrovolnictví v naší Charitě

 

 

ZAJÍMÁTE SE O DOBROVOLNICTVÍ?        

 

            Víte, kdo je to „dobrovolník"?

 

 

Vážení přátelé, čtenáři, spoluobčané z Třebíče a okolí,

dovolujeme si Vám představit DOBROVOLNICKÉ CENTRUM OBLASTNÍ CHARITY TŘEBÍČ - místo, v němž se sbíhají cesty lidí, kteří se dostali do těžké situace a těch, kteří jim chtějí pomáhat nezištně, bez nároku na odměnu, prostě z lidské solidarity. Tedy dobrovolníků.

Naše Dobrovolnické centrum vzniklo v roce 2002. Každoročně jeho prostřednictvím pomáhá potřebným lidem kolem 1000 dobrovolníků.

Naši dobrovolníci pravidelně přiloží ruku k dílu při charitativních sbírkách i v našem týmu krizové pomoci při výjezdech do oblastí postižených živelnými pohromami. Podílejí se na činnosti v jednotlivých střediscích Oblastní charity Třebíč, navštěvují obyvatele Domova pro seniory, v obcích našeho okresu se zapojují do sousedské pomoci starším a nemocným spoluobčanům.

Velmi si našich dobrovolníků vážíme, jsme s nimi v kontaktu, připravujeme pro ně vzdělávací programy.

 

Jak dobrovolníky získáváme?

Oslovujeme studenty středních škol, občany při prezentacích práce Oblastní charity Třebíč, mnozí dobrovolníci přicházejí sami, protože prostě chtějí pomáhat.

Dnes se obracíme také na Vás s pozváním. Přijďte navštívit naše Dobrovolnické centrum. Rádi Vám blíže představíme naši činnost i celou Oblastní charitu Třebíč.

 

I Vy se můžete stát dobrovolníkem!

 

Pracovnice Dobrovolnického centra Oblastní charity Třebíč

tel.: 568 408 482, mobil 775 179 314

e-mail: dobrovolnici@trebic.charita.cz

 

Víte, kdo je to dobrovolník? - pozvání k dobrovolnictví