Dobrovolníci z Dukovan v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova

 

DpS Koutkova – Kubešova začal spolupracovat s dobrovolníky z JE Dukovany v květnu roku 2013. Do současné doby, tj. skoro rok, náš domov pravidelně navštěvuje skupina kolem pěti dobrovolníků, a to prostřednictvím Dobrovolnického centra Charity Třebíč. Velmi brzy se seznámili s psychickým i fyzickým stavem našich uživatelů, aby se pak zaměřili na možnosti své pomoci. Mezi našimi seniory si vybrali převážně muže, se kterými tráví společné odpoledne. V případě příznivého počasí jdou s nimi na procházku po okolí domova. Velká většina těchto seniorů se pohybuje prostřednictvím invalidních vozíků, takže je naprosto k nezaplacení mít v dosahu pomocnou ruku dobrovolníků. Naši senioři si opravdu cení i toho, že s nimi třeba „někdo zajde na pivo“ a nebo jen tak „prostě pokecá“. Kontakty zvenčí jsou pro ně velkým obohacením.

Nejen na základě našich zkušeností je třeba zdůraznit, že dobrovolnictví se uplatňuje jako opravdu vědomá, svobodná činnost ve prospěch druhých. Dobrovolníci v sociálních službách jsou lidé, kteří přinášejí svou životní zkušenost a něco nového do života našich uživatelů. Stojí proti stereotypům, vnášejí do vztahů přátelství, zkvalitňují individuální přístup k uživatelům a podílejí se na celkovém zkvalitnění sociální služby. Dobrovolníci samozřejmě nenahrazují práci profesionálů a neposkytují přímo sociální službu. Dobrovolnictví však přináší nové  využití volného času, změnu životních postojů a hodnot, životní nadhled, nové zážitky, nové přátele, nové prostředí, využití dovedností seniorů a naplnění  jejich potřeb. Dobrovolnictví znamená pro nás darování kousku sebe někomu jinému, někomu, kdo si zaslouží úctu, pochopení a náklonnost druhých. Přinášíme našim seniorům kontakt s běžným sociálním prostředím, což vede jako prevence izolovanosti od života vně domova.

Za sebe i jménem našich seniorů chceme všem dobrovolníkům z JE Dukovany především poděkovat za to, že i když si to možná neuvědomují, tak svým vstupem do našeho domova přinášejí konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, dávají nám pocit smysluplnosti, jsou pro nás zdrojem nových zkušeností a obohacením v mezilidských vztazích.

Bc. Martina Svobodová, DiS.

Vedoucí sociálního úseku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova

Jaro 2014