Pokyny k sepsání životopisu

 

Do životopisu napište významné události Vašeho života - o své rodině, dětství, vzdělávání, partnerských vztazích, pracovní praxi, závislostní kariéře, prodělaných léčbách, zdravotním (i psychickém) stavu, právním postavení (dluhy, trestní stíhání, soudy).

Připojte krátké shrnutí právě probíhající léčby, na čem jste pracoval/a, v čem byste rád/a pokračoval/a, proč žádáte o doléčovací program.

Min. rozsah 3 strany A4 vlastnoručně psaného textu.