Koláč 2017      Koláč 2016

TISKOVÉ ZPRÁVY


PROČ POŘÁDÁME KOLÁČ PRO DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI?

Co Světový den hospiců a paliativní péče znamená?

 

Oblastní charita Třebíč pořádá již několik let v říjnu akci Koláč pro domácí hospicovou péči. Připomíná si tak Světový den hospicové a paliativní péče. Občané mohou přispět na nákup obvazového materiálu či přípravků k ošetření kůže nevyléčitelně nemocných osob, o které se stará Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč.

             Co Světový den hospiců a paliativní péče znamená? 
            Proč Koláč pro hospic?

 

Světový den hospiců a paliativní péče je jednotným dnem pro konání akcí po celém světě. Cílem je oslavit a podpořit hospicovou a paliativní péči. Řada českých a moravských hospiců se akce již tradičně účastní.        

 

Jaké jsou cíle Světového dne hospiců a paliativní péče? 

 

  • Zvýšit povědomí o potřebách lidí s prognózou přežití několik týdnů, dní nebo hodin- v oblasti zdravotní, sociální, praktické, duchovní,
  • vytvářet prostor pro diskusi o těchto tématech,
  • zlepšovat dostupnost hospicové a paliativní péče po celém světě,
  • získat prostředky na podporu a rozvoj hospicové a paliativní péče.

 

Koláč pro hospic 2015

Doprovázení na konci života zpřístupňuje comicsový ilustrátor

Jeden z nejlepších českých comicsových tvůrců Petr Kopl je autorem reklamního vizuálu informujícího o službách Hospice sv. Zdislavy. 
Navíc na srazu přátel comicsu Crwecon hodiny maloval portréty účastníků, aby mohl na podporu hospice odevzdat finanční výdělek z této akce.
Zisk předá a vizuál představí v sídle Charity Třebíč – Gen. Sochora 705 ve čtvrtek 11. 6. 2015 v 11.00 hodin.

Koláč pro Domácí hospicovou péči 2012 v Třebíči

11.10.2012 od 9 hod. v Třebíči na Karlově a Komenského náměstí