Koláč 2017      Koláč 2016

TISKOVÉ ZPRÁVY


PROČ POŘÁDÁME KOLÁČ PRO DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI?

Co Světový den hospiců a paliativní péče znamená?

 

Oblastní charita Třebíč pořádá již několik let v říjnu akci Koláč pro domácí hospicovou péči. Připomíná si tak Světový den hospicové a paliativní péče. Občané mohou přispět na nákup obvazového materiálu či přípravků k ošetření kůže nevyléčitelně nemocných osob, o které se stará Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč.

             Co Světový den hospiců a paliativní péče znamená? 
            Proč Koláč pro hospic?

 

Světový den hospiců a paliativní péče je jednotným dnem pro konání akcí po celém světě. Cílem je oslavit a podpořit hospicovou a paliativní péči. Řada českých a moravských hospiců se akce již tradičně účastní.        

 

Jaké jsou cíle Světového dne hospiců a paliativní péče? 

 

  • Zvýšit povědomí o potřebách lidí s prognózou přežití několik týdnů, dní nebo hodin- v oblasti zdravotní, sociální, praktické, duchovní,
  • vytvářet prostor pro diskusi o těchto tématech,
  • zlepšovat dostupnost hospicové a paliativní péče po celém světě,
  • získat prostředky na podporu a rozvoj hospicové a paliativní péče.

 

DEN CHARITY 2015 V TŘEBÍČI

Koláč pro hospic 2015 skončil