V současné době se cena péče za den pohybuje od 50,- do 300,- Kč,

a to podle spotřebovaného času nezbytného k zajištění potřebné pomoci při jednotlivých činnostech a úkonech.

Při domlouvání potřebné pomoci a nastavování ceny vycházíme z níže uvedeného ceníku.

 

Při stanovení výše úhrady vycházíme z § 46 zákona č. 108/2006 Sb.

a § 12 provádějící vyhlášky č. 505/2006Sb.

Ceník Domovinky Třebíč