INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PRAXI/STÁŽ

 

Středisko sv. Dona Bosca umožňuje výkon praxe:

 • studentům vyšších odborných škol a vysokých škol se zaměřením na sociální práci, pedagogiku, speciální pedagogiku, sociální pedagogiku, v odůvodněných případech i jinak odborně zaměřeným studijním programům (např. v oblasti řízení sociální práce atd.)
 • účastníkům rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách

Odbornou praxi je možno realizovat v následujících zařízeních:

 • BARÁK nízkoprahový klub,
 • STREETWORK,
 • AMBRELA Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
 • KLUBÍČKO TŘEBÍČ Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Zájemce o praxi však nesmí být mladší 21 let.
Zařízení PRIMÁRNÍ PREVENCE studentům výkon praxe neumožňuje.

 

Středisko sv. Dona Bosca umožňuje odborné stáže:

 • pracovníkům obdobných služeb v rámci DCHB, jejíž podmínky dále upravuje Směrnice č 25. Vzdělávání pracovníků
 • odborníkům z návazných služeb
 • specifický druh stáže povinně absolvují i vybraní uchazeči v rámci výběrového řízení

Stáž je od 1. 1. 2015 zpoplatněna částkou 1.000,- Kč/8 hodin (cena je shodná pro jednotlivce i skupinu
max. 4 stážistů).

Odbornou stáž lze absolvovat v jakémkoliv zařízení, které spadá pod Středisko sv. Dona Bosca (v rámci výběrového řízení bezplatně).

 

Kontakt:

 • Mgr. Marie Pořízová, tel.: 736 529 299, e-mail: marie.porizova@trebic.charita.cz 
  (AMBRELA  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, KLUBÍČKO TŘEBÍČ Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi).

 

 • Bc. Kateřina Pánková, tel.: 608 609 466, e-mail: barak@trebic.charita.cz
  (BARÁK nízkoprahový klub, STREETWORK, PRIMÁRNÍ PREVENCE).