Pravidla pro podávání podnětů

Podnětem je jakýkoliv návrh či stížnost na průběh poskytované služby, na chování pracovníků služby a další skutečnosti, které s poskytováním sociální služby přímo souvisí. Podněty slouží k zvyšování kvality poskytované služby.

 

Jak je možno podnět podat?

  • jmenovitě
  • anonymně
  • skrze libovolně zvoleného zástupce - každý má právo zvolit si pro podání podnětu zástupce (např. kamaráda, partnera apod.)

 

Jakou formou lze podnět podat?

  • telefonicky na kontakty uvedené v tabulce
  • osobně také dle uvedené tabulky
  • vzkazem vhozeným do schránky umístěné na maringotce (Čeloudova ulice, Třebíč)
  • e - mailem dle tabulky s kontakty
  • na facebookovém profilu STREETWORK Třebíč
  • vzkazem do poštovní schránky (visí na zdi po levé straně u vchodových dveří na Mládežnické ulici 229 -  označena logem služby)

Lhůta pro vyřízení podnětu jsou 3 týdny.

 

 Je možno se odvolat v případě, že podavatel nebude spokojen s řešením podnětu?

Při nesouhlasu s řešením podnětu je možno se odvolat písemně do 14 dnů od doručení odpovědi na podnět, a to k řediteli Oblastní charity Třebíč (kontakt uveden v tabulce níže).

V případě, že i tak nebude osoba, která odvolání podala, spokojena s odpovědí, či jí nebude na odvolání odpovězeno, má právo se odvolat k výše postaveným osobám dle tabulky.

Odvolání = vyjádření se k nespokojenosti s odpovědí a požádání o přezkoumání.

 

Tabulka kontaktů pro podání podnětů a k odvolání:

Jméno

Funkce

Adresa

Telefon

E-mail

-----

 

Pracovníci  služby STREETWORK

Mládežnická 229,

674 01 Třebíč

731 646 993

barak@trebic.charita.cz

Mgr. Markéta Machová

Koordinátor služby STREETWORK

Mládežnická 229,

674 01 Třebíč

731 604 569

barak@trebic.charita.cz

 

Bc. Jarmila Liščáková, DiS.

Vedoucí

Střediska sv. Dona Bosca

L. Pokorného 15,

674 01 Třebíč

568408 480,

736 529 299

jarmila.liscakova@trebic.charita.cz

Mgr. Petr Jašek

Ředitel Oblastní charity Třebíč

L. Pokorného 15,

674 01 Třebíč

568408 471,

608 710 048

petr.jasek@trebic.charita.cz

Mgr. et Ing.

Oldřich Haičman

Ředitel Diecézní charity Brno

třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, 602 00

545 426 610

oldrich.haicman@charita.cz

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

veřejná ochránkyně práv - ombudsman

Údolní 39,

602 00 Brno

542542 888,

542 542 777

podatelna@ochrance.cz