Logo byrokratické 

Vítáme Vás na našich stránkách

 

  • Oblastní charita Třebíč je nezisková církevní organizace.
  • Vznikla 1. 9. 1992.
  • Je organizační jednotkou Diecézní charity Brno.
  • Působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti.
  • Na území okresu Třebíč pomáhá v mnoha střediscích lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. 
 
 

Adresa a kontakty:

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč

L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč

Najdete nás

tel: 568 408 470, 568 821 290

mob: 736 529 300

e-mail: akrlZ14WHmEoS774YanBZd54Ys 

 

Číslo účtu:  ČS Třebíč 1520431319/0800

IČ:                44 99 02 60

DIČ:             CZ 44 99 02 60