Adopce na blízko

V nelehké době ekonomické krize přibývá lidí, kteří se ne vlastní vinou dostali do potíží, ze kterých si nedokážou sami pomoci. Oblastní charita Třebíč poskytuje již dlouho jednorázovou sociální výpomoc lidem, kteří se náhle dostali do neřešitelné sociální situace. Tato jednorázová pomoc však nemůže většinou vyřešit a stabilizovat situaci těchto lidí.

Proto hledáme další cesty pomoci. Mezi osvědčené formy dárcovství patří takzvaná adopce na dálku dětí či seniorů z různých koutů světa, kdy dárce opakovaně podporuje určitého člověka.

Také v našem regionu žije řada lidí pod hranicí lidské důstojnosti. Bída není jenom v Africe a v dalších vzdálených zemích, ale také přímo kolem nás.

Adopce na blízko“ by mohla pomoci některým lidem v obtížné životní situaci z našeho okolí. Výhodou tohoto způsobu pomoci je, že dárce obdarovává přímo konkrétního jím vybraného potřebného člověka.

Pověření pracovníci Oblastní charity Třebíč vedou evidenci žadatelů, která obsahuje požadavek potřebného a osobní příběh. Databáze není veřejná. Je k nahlédnutí pouze potenciálním dárcům za přítomnosti pracovníka Oblastní charity Třebíč. Potřebný bude v databázi evidován jeden rok, poté se může znovu přihlásit a svoje požadavky aktualizovat.

Forma pomoci může být pestrá, od jednorázové finanční výpomoci, až po dlouhodobější peněžitou podporu nebo jiný způsob pomoci. Závisí na možnostech a vůli dárce, může se jednat i o věcný dar nebo službu.

Jak konkrétně požádat o pomoc? 

Zájemce si sjedná schůzku s pracovníkem Oblastní charity, na které proběhne založení karty žadatele do databáze žadatelů.

Jak se může do programu zapojit dárce? 

Osloví pověřené pracovníky Oblastní charity Třebíč a vybere si z databáze žadatelů o pomoc potřebného člověka. Dárce by si měl dopředu rozmyslit, jakým způsobem chce pomáhat, zda se s potřebným člověkem chce setkat, zda chce využít možnosti úlevy na daních za eventuální darovaný obnos.

Více informací - kontakt:

Telefon:  775 179 314
E-mail:    dobrovolnici@trebic.charita.cz


Chtěli byste právě teď někoho konkrétního podpořit?

Přečtěte si příběh jedné maminky s dítětem v nelehké životní situaci.