Chci podpořit Domácí hospic sv. Zdislavy

 

 

Domácí hospic můžete podpořit také na běžný účet Oblastní charity Třebíč: č. účtu: 1520431319/0800, variabilní symbol 628

DOMÁCÍ HOSPIC SV. ZDISLAVY TŘEBÍČ