Sbírkové akce, DMS

Podpořit nás můžete i DMSkou ve tvaru:

DMS TRV OCHT 30
DMS TRV OCHT 60
DMS TRV OCHT 90

a její odeslání na číslo 87 777.

Každý měsíc nám tak pošlete automaticky 30, 60 nebo 90 Kč.           
Více na www.darcovskasms.cz

DMS

Aktuálně se můžete zapojit do:

 • Koláč pro hospic
  Podpořte pacienty a jejich rodiny v jejich přání být spolu doma až do konce. Za Váš dar, dostanete sladký koláč od regionálních pekařů. 
 • Pomozte dětem s postižením
  - pomoc je určena rodinám, které čekají narození dítěte s postižením a v prvních chvílích jejich společných životů 
  - naše služba raná péče rodiny provází a pomáhá při vývoji v období prvních měsíců a roků života, bohužel není dostatečně pokryta z veřejných rozpočtů a potřebuje Vaši pomoc - přispějte

Každoročně pořádáme sbírky:

 • Akce cihla
  Během 10 let se za pomoci a přispění sponzorů i veřejnosti do této sbírky postupně podařilo vykonat kus velkého a prospěšného díla  pro lidi s mentálním a jiným zdravotním postižením, které slouží uživatelům služeb i pracovníkům a napomáhá ke zpříjemnění i k vyššímu komfortu poskytovaných služeb.
 • Adopce na blízko
  „Adopce na blízko“ by mohla pomoci některým lidem v obtížné životní situaci z našeho okolí. Výhodou tohoto způsobu pomoci je, že dárce obdarovává přímo konkrétního jím vybraného potřebného člověka.
 • Postní almužna
  Postní almužna je akce duchovní formace, která navazuje na starobylou postní tradici. K staré tradici církve vždy patřily sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli. 
 • Sbírka potravin
  Komu pomáháme? Především rodinám a matkám s dětmi v tísni, lidem bez domova z azylových domů v Třebíči, osobám v akutní nouzi, s nimiž se setkávají pracovníci Charitní záchranné sítě.
 • Tříkrálová sbírka
  Určena je především na pomoc nemocným, lidem s handicapem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Přispět můžete do 30.4.2021.
 •