AKCE CIHLA

 

Z historie sbírky Darovaná cihla (později Akce cihla) v Třebíči 

AKCE CIHLA-logo

Stacionáře Úsměv a Domovinka, v nichž se Charita stará o osoby s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením a seniory, měly nejprve k dispozici budovu v Třebíči-Borovině. Tyto prostory byly však malé, neumožňovaly zvýšit kapacitu a zájem občanů o tyto služby ji několikanásobně překračoval. Proto se hledal jiný, vhodnější objekt. A to se podařilo - v r. 2004 obdržela Charita od města Třebíč do nájmu budovu bývalé mateřské školy na ul. Gen. Sochora v Třebíči na Hájku i s přilehlým travnatým areálem.

Budovu bylo nutno zrekonstruovat. Předběžné náklady byly 1 700 000,- Kč. Třebíčská Charita vyhlásila od 18. 8. 2004 veřejnou sbírku a v září 2004 (20.-26. 9.) se poprvé konala Darovaná cihla. Pro dárce, kteří přispěli nejméně 100 Kč, byly připraveny speciální cihly, které mohli podepsat a věnovat Charitě.

budova stacionáře

Rekonstrukce začala 21. 3. 2005 a již na podzim, 5. září 2005, se oba stacionáře stěhovaly do nového. Přestavbou vznikly prostory pro jednotlivé dílny, větší jídelna, tělocvična, knihovna, místnosti pro individuální terapii i sociální zařízení pro vozíčkáře.
Peníze na tento účel pomohla získat druhá Darovaná cihla (18.-23. 9. 2005), benefiční koncert, příspěvek nadace Divoké husy, ale i další dárci přispěvší na účet či přes SMS.
11. října 2005 byl vyhlášen Den otevřených dveří a veřejnost mohla přijít zhlédnout nově zrekonstruované prostory, a také zeď vystavěnou z darovaných cihel.

            Foto-Sochorka-zeď z sihliček     zeď

V r. 2006 (22.5 - 1.6.) se konala sbírka potřetí, tentokrát pod názvem Akce cihla. Probíhala souběžně se 7.ročníkem celonárodní sbírky. Byla určena na bezbariérový přístup do stacionářů - pořízení výtahu pro postižené osoby a úpravu přístupové cesty - vybudování nájezdové rampy pro usnadnění příjezdu. 30. listopadu 2006 proběhla slavnostní prezentace zmíněných stavebních úprav.

P1100635

V r. 2007 se, díky Akci cihla konané 28. 5. - 1. 6. počtvrté, podařilo pořídit keramickou pec, upravit okolní zahradu a postavit v ní altán s posezením pro vozíčkáře.

Altán

Z výtěžku páté Akce cihly v r.  2008 (9. - 20.6) byla vybudována a zařízena cvičná kuchyň pro pracovní terapii, výtvarná dílna  a pořízeno elektrické zvedací zařízení pro vozíčkáře.

AC     Nová kuchyň

Cílem 6. ročníku (15. - 23.6. 2009) – bylo získat finanční prostředky na zakoupení počítačových výukových programů pro lidi s mentálním postižením a výsuvnou sedačku do automobilu pro vozíčkáře.

V roce 2010 sbírka pomohla našim klientům k zakoupení dotykové obrazovky, speciálně upravené klávesnice a myši pro mentálně postižené lidi, výstavbu skleníku pro rozšíření pracovní terapie, vybudování cvičného kuchyňského koutu k pracovně výchovné činnosti.

AC 2010    AC 2010

V roce  2011 (6.-14.6.2011) v 8. ročníku sbírky se pořídilo pro Středisko rané péče Třebíč,  Domovinku a stacionář Úsměv další vybavení PC koutku pro mentálně a jinak zdravotně postižené lidi, uskutečnily se víkendové pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a podpořila se svozová služba.

V roce 2012 proběhl 9. ročník AKCE CIHLA 11.- 19. 6. 2012 a z výtěžku byly zakoupeny pomůcky pro trénování paměti a aktivizaci seniorů,  dovybavena pracovní terapie a PC koutek pro mentálně postižené lidi, uskutečnily se víkendové pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a byla opět podpořena služba svozu.

V r. 2013 proběhl 10. ročník sbírky Akce cihla od 10. - 18. 6. 2013 v Třebíči, Náměšti n. O. a Mor. Budějovicích. Shromáždil peněžní dary:

  • na úpravu venkovního prostoru stacionáře pro lidi s mentálním postižením,
  • na vybavení dílen pro pracovní terapii ve stacionářích pro lidi s mentálním a jiným zdravotním postižením,
  • na rozšíření vybavení počítače klientů ve stacionáři pro osoby se zdravotním postižením a
  • na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.

Během 10 let se za pomoci a přispění sponzorů i veřejnosti do této sbírky postupně podařilo vykonat kus velkého a prospěšného díla, které slouží uživatelům služeb i pracovníkům a napomáhá ke zpříjemnění i k vyššímu komfortu poskytovaných služeb.

Vám, kteří jste v minulosti Oblastní charitu Třebíč podpořili, děkujeme a velmi si Vaší přízně vážíme!


V roce 2014 a 2015 Oblastní charita Třebíč Akci cihla nepořádala, zapojila se do ní opět v roce 2016.


11. ročník sbírky probíhal na stanovištích v Třebíči, v Jaderné elektrárně Dukovany a Náměšti nad Oslavou od 28. 5. - 26. 9. 2016, výtěžek 22 000 Kč přispěl na podporu svozové služby stacionáře Úsměv.

12. ročník sbírky se konal na stanovištích v Třebíči od 5. 5. - 15. 7. 2017. Výtěžek 62 647 Kč Stacionář Úsměv Třebíč použil na zakoupení devítimístného automobilu pro přepravu osob s mentálním postižením.


13. ročník sbírky v r. 2018 pořádala Oblastní charita Třebíč ve spolupráci se sdružením Portus Praha 4. 6.-14. 7. na stanovištích v Třebíči a Moravských Budějovicích. Výtěžek 46 594 Kč přispěl na vybudování zahradního posezení se zahradním domkem pro lidi s mentálním postižením ve stacionáři Úsměv.

Točitý záhon v terapeutické zahradě


14. ročník sbírky se v třebíčské Charitě uskutečnil od 3. 6.-13. 7. 2019. Výtěžek 28 561 Kč Stacionář Úsměv Třebíč použije na zakoupení a zabudování zvedacího zařízení do devítimístného automobilu, které bude sloužit k usnadnění nástupu dospělých osob s těžkým mentálním a kombinovaným postižením.


V r. 2020 se sbírka na stanovištích nekoná.
Do sbírky však lze stále přispět přímo na účet sbírky u České spořitelny Třebíč:

č. ú.: 2648138319/0800

Všem, kteří již sbírku AKCE CIHLA podpořili, velmi děkujeme!


Cihlička

www.akcecihla.cz