KOLÁČ PRO HOSPIC

 

„Koláč pro hospic“ je sbírkově-propagační kampaň, která se koná v blízkosti Dne hospicové a paliativné péče, to je péče o lidi nevyléčitelně nemocné na sklonku jejich života. Cílem akce je seznamovat lidi s touto problematikou, a zároveň také získávat finanční příspěvky na rozvoj této služby. Odměnou všem přispívajícím je sladký koláč. 

Oblastní charita Třebíč se do Koláče pro hospic zapojuje aktivně již od r. 2009. Od roku 2018 se do něj zapojují všechny oblastní charity Diecézní charity Brno.

             Články              

 

Přispět do sbírky a podpořit náš Domácí hospic sv. Zdislavy můžete i ON LINE zde