POSTNÍ ALMUŽNA

"Ve středu 17. 2. začala postní doba, která je obdobím přípravy na Velikonoce. Rádi bychom Vám v letošním roce nabídli možnost, propojit se v tuto chvíli s těmi nejpotřebnějšími. Zřekněme se na 40 dní toho, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející - postěme se. Vezměme si naši papírovou postničku, nebo jakoukoliv jinou pokladničku, a dávejme stranou drobnou část peněz pro lidi v nouzi, o které se staráme. Když zapojíte i své děti, tak je to jedinečná možnost k otevření témat jako je skromnost či solidarita. Myslím, že nás všechny tato praxe obohatí. Děkuji vám za vaši otevřenost pro společné dílo." Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč  

  • stáhněte si z webu naši papírovou pokladničku nebo si vezměte či vyrobte jakoukoliv svoji pokladničku
  • vzdejte se svého požitku a peníze za něj vkládejte každý den do své pokladničky
  • na Bílou sobotu (3. 4.) pokladničku spočítejte a peníze pošlete na účet 1520431319/0800 - variabilní symbol 91131, také je můžete předat místnímu faráři nebo se s námi spojte a domluvíme se na předání: dobrovolnici@trebic.charita.cz, M: 775 179 314

Přispějete na nákup zdravotnického materiálu pro vážně nemocné pacienty Domácího hospice sv. Zdislavy:

- výživa pro jednoho pacienta na den stojí cca 150 Kč (1–3 nutridrinky)
- koupání ve speciálně upravené nafukovací vaně s dopomocí 450 Kč 
- ochranné pomůcky pro jednu sestřičky či dobrovolníka na den cca 160 Kč (roušky, rukavice, návleky na boty, dezinfekce aj.)

postnicky

Postit se může každý

od Popeleční středy do Bílé soboty
(od 17. února –3. dubna 2021)

Papírovou schránku "Postničku" si můžete vyzvednout v sídle Oblastní charity Třebíč, L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč, nebo napište na e-mail: dobrovolnici@trebic.charita.cz, kde se můžete domluvit na způsobu doručení k vám domů.

„Almužna je výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím pomoci druhým,“ uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Díky Postní almužně můžete nejen nacházet cestu k vnitřní svobodě, ale také svoje úsilí věnovat ve prospěch druhých.

Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Je příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby přicházel Kristus sytit nejhlubší hlad po Bohu. 

Postní almužna je akce duchovní formace, která navazuje na starobylou postní tradici. K staré tradici církve vždy patřily sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli. V tomto způsobu prožívání postní doby je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry. Postní almužna je zvlášť vhodná do rodin jako nástroj při prožívání postní doby s dětmi. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých. 

Postní doba slovy Mons. Mgr. Josefa Zouhara, prezidenta Diecézní charity Brno

www.postnialmuzna.cz 


Kontakt:

Marie Chaloupková, koordinátorka Postní almužny v Oblastní charitě Třebíč 
L. Pokorného 15, Třebíč 674 01
mob: 775 179 314, e-mail: ZhoB5fed9bpsQOQl~.osTW7%WkvDRW7r

Postní almužna 2020