Postní almužna 2020


Oblastní charita Třebíč shromáždila při Postní almužně za všechny farnosti třebíčského a moravskobudějovického děkanství celkem 184 schránek, které obsahovaly 90 209 Kč.

Rozdělení výtěžku:

  • Ve prospěch lidí v nouzi a na Charitní záchrannou síť                        10 000 Kč
  • Podpora seniorů a lidí těžce nemocných, s postižením, s jiným znevýhodněním (činnost pečovatelské služby, osobní asistence, domácí hospicové péče, rané péče, Domovinky Třebíč, Stacionáře Úsměv, nízkoprahových zařízení, aj.)                                                                                                    40 209 Kč
  • Humanitární pomoc – pomoc pronásledovaným křesťanům           40 000 Kč

O rozdělení výtěžku rozhodla dle preferencí farností komise Oblastní charity Třebíč ve složení:
Mgr. Petr Jašek             – ředitel Oblastní charity Třebíč
Ing. Rostislav Lavička   – vedoucí ekonom
Martina Veselá              – koordinátorka Dobrovolnického centra

Děkujeme všem, kteří se zapojili do Postní almužny!

Vaše příspěvky pomohou lidem v nouzi.

obr.

 


 

 

PA 2020 - dopis

Postnička  Postnička

Více o POSTNÍ ALMUŽNĚ