Záměry Tříkrálové sbírky 2020

 • Oblastní charita Třebíč

  • OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA - podpora ošetřovatelské činnosti v okrese Třebíč bude nutná především z důvodu nízké podpory od zdravotních pojišťoven.

   100 000 Kč
  • PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
   V poslední době se zvyšuje objem péče pečovatelské služby na okrese Třebíč. Aby tato terénní služba mohla plynule fungovat, bude nutné pořídit automobil.

   240 000 Kč
  • RANÁ PÉČE TŘEBÍČ - podpora činnosti rané péče

   40 000 Kč
  • POMOC LIDEM V NOUZI - na podporu lidem v nouzi, kterých je stále více a více bychom rádi chtěli přispět částkou okolo 20 tis. Kč.

   20 000 Kč
  • PRIMÁRNÍ PREVENCE - zabezpečuje preventivní programy na školách. podpora těchto důležitých programů je však v poslední době nízká a rádi bychom ji podpořili částkou okolo 50 tis. Kč.

   50 000 Kč